Agentura Majestic :: Soft Skills - tréninky

Agentura MajesticSoft skills

Měkké dovednosti jsou osobní atributy, které popisují schopnost jedince komunikovat s ostatními, jsou známy též jako lidské dovednosti. Jedná se o mezilidské a širokospektrálně použitelné dovednosti pro všechny pracovní pozice a odvětví. Zlepšují vztahy jednotlivce, pracovní výkon a v neposlední řade kariérní vyhlídky.

Naučíte se prezentovat sám sebe, ovládat svůj čas, zvládat konfliktní situace, vyjednávat a efektivně komunikovat.

Pro informace k přihlášení klikněte zde.

Pro stažení přihlášky klikněte zde.

Asertivita aneb jak se nenechat využívat
Delegování - aneb jak efektivně převést práci na druhé
Jak se bránit proti manipulaci
Kreativita a její rozvoj
Nový český pravopis
Poznejte svého obchodního partnera
Řeč těla v pracovním jednání
Řečnické dovednosti – jak přesvědčit druhé a jak se nenechat napálit
Trénink emocí a emoční inteligence
Trénink mozku pro aktivního uživatele
Trénink paměti pro úspěch v pracovním i soukromém životě
Úspěchy neverbální komunikace v pracovním jednání
Úspěšná argumentace – umění přesvědčit
Úspěšné řešení konfliktních situací
Verbální sdělení a příprava veřejného projevu
Výuka Braillova písma
Zásady působivého projevu