Agentura Majestic ::

Agentura Majestic

Informace k přihlášení, platební podmínky, storno podmínky

Způsoby přihlašování:
  1. Vyplněním e-přihlášky, která se zobrazuje u jednotlivých seminářů.
  2. Nebo si můžete vytisknout a vyplnit formulář přihlášky a zaslat naskenovaný e-mailem na adresu prihlasky@agenturamajestic.cz
  3. Telefonické přihlášky nepřijímáme.

Termín přihlášky a úhrady: přihlášky lze zasílat průběžně od zveřejnění nabídky, úhrady je třeba provést před zahájením semináře

Cena: je uvedena u každého semináře (v ceně každého semináře jsou: metodické materiály, občerstvení, potvrzení o účasti). Cena seminářů je konečná, nejsme plátci DPH. Pro úhradu předem slouží jako podklad zálohová faktura, která Vám bude odeslána současně s potvrzením přihlášky. V případě pozdního přihlašování lze na základě žádosti povolit platbu v hotovosti na semináři.

Způsob úhrady: bankovním převodem nebo vkladem na náš účet, poštovní poukázkou A (lze vyzvednout na poště), v hotovosti (po dohodě!).

Naše bankovní spojení: Česká spořitelna 2843742319/0800. Variabilní symbol: uveden na faktuře.

Daňový doklad obdržíte na semináři, pokud není dohodnuto jinak.

Na základě přihlášky Vám zašleme potvrzení o zařazení na seminář. V případě zrušení semináře je Vám uhrazená cena vrácena nebo po dohodě převedena na další akci

Storno přihlášky: bezplatné storno 15 dnů (kalendářních) před konáním semináře. V případě odhlášení 14 – 3 dny před konáním semináře účtujeme storno poplatky ve výši 50%, odhlášení 3 a méně dnů před začátkem semináře – 100% z dohodnuté ceny. Na seminář lze vyslat náhradníka. Storno přihlášky musí být písemné a z naší strany potvrzené.

Na seminář lze vyslat náhradníka – po domluvě a doplnění osobních údajů (jméno, titul, datum narození, kontaktní email a telefon).

Přihlášky na semináře se evidují pod jménem účastníka.

Změna místa, data konání, případně lektora vyhrazena. O změnách budou přihlášení účastníci včas informováni, změny budou zveřejněny na www.agenturamajestic.cz v sekci novinky

Údaje uvedené v přihlášce jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Odesláním závazné přihlášky vyslovujete souhlas s obchodními podmínkami