Agentura Majestic :: Přihláška

Agentura MajesticPřihláška na seminář: Jak pracovat s žáky/ studenty s vývojovými poruchami učení

Datum konání: 11.12.2018 - Brno - 12.00 - 18.00 hod.
Cana za osobu: 1400,- Kč

V případě, že jste samoplátci bez IČ, vyplňte pouze jméno, příjmení, adresu, email, telefon a datum narození. Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a odesláním této přihlášky vyjadřuji svůj souhlas s obchodními podmínkami. Výše uvedené informace jsou považovány za důvěrné ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tyto informace budou použity výhradně pro interní potřeby.

Pro přihlášku pro více účastníků semináře využijte email.