Agentura Majestic :: Semináře

Agentura Majestic

Seznam námi poskytovaných seminářů a vzdělávacích programů

Pořádáme semináře z oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků i s tématikou zlepšení komunikačních schopností. Výuka Brailova písma, nonverbální komunikace a v neposlední řadě nové normy českého pravopisu.

Semináře jsou akreditované Ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy na základě § 25 a 27 zákona č.563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.Čj.:3124/2010-25

Pro informace k přihlášení klikněte zde.

Pro stažení přihlášky klikněte zde.

Finanční vzdělávání na 1. stupni základní školy
Agresivní a manipulativní rodiče
Efektivní učení: strategie, úspěšná paměť a kreativní techniky
Finanční vzdělávání na 1.a 2. stupni základní školy
Finanční vzdělávání pro 2. stupeň základní školy
Integrovaný žák na základní a střední škole běžného typu
Jak být asertivním učitelem
Jak pracovat s žáky/ studenty s vývojovými poruchami učení
Jak zlepšit komunikaci s rodiči a žáky
Kreativita a její rozvoj
Kreativita a její rozvoj.Použití mentálních map ve výuce
Kreativní metody pro učitele
Metodická doporučení k výuce zrakově postižených
Možnosti reedukace specifických poruch učení na 1. stupni základní školy
Nešikovný žák
Nonverbální komunikace pro pedagogy
Nový pohled na žáky se SPU na základní a střední škole
Obrana proti manipulaci a agresi ve školním prostředí
Podpora tvořivosti žáků/studentů základních a středních škol
Problematika edukace žáka s Aspergerovým syndromem na základní a střední škole
Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra
Problémový žák na škole běžného typu
Řešení konfliktních situací v pedagogickém kolektivu
Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS
Signály specifických poruch učení
Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve škole.
Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ běžného typu
Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků
Trénink mozku pro aktivního uživatele
Trénink paměti a efektivní učení
Úspěšná integrace žáků s narušenou komunikační schopností
Využití asertivních technik u žáků s problémovým chováním
Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem na základní a střední škole
Žáci s ADHD syndromem na základní a střední škole
Žák s autismem na základní a střední škole
Žák s mentálním postižením ve škole běžného typu
Žák s problémovým chováním
Žák s problémovým chováním. Využití asertivních technik ve třídě.