Agentura Majestic :: Semináře

Agentura Majestic

Seznam námi poskytovaných seminářů a vzdělávacích programů

Pořádáme semináře z oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků i s tématikou zlepšení komunikačních schopností. Výuka Brailova písma, nonverbální komunikace a v neposlední řadě nové normy českého pravopisu.

Semináře jsou akreditované Ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy na základě § 25 a 27 zákona č.563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.Čj.:3124/2010-25

Pro informace k přihlášení klikněte zde.

Pro stažení přihlášky klikněte zde.

Finanční vzdělávání na 1. stupni základní školy
Finanční vzdělávání na 1.a 2. stupni základní školy
Finanční vzdělávání pro 2. stupeň základní školy
Integrovaný žák na základní a střední škole běžného typu
Jak být asertivním učitelem
Jak pracovat s žáky/ studenty s vývojovými poruchami učení
Jak zlepšit komunikaci s rodiči a žáky
Kreativita a její rozvoj
Kreativita a její rozvoj.Použití mentálních map ve výuce
Kreativní metody pro učitele
Metodická doporučení k výuce zrakově postižených
Možnosti reedukace specifických poruch učení na 1. stupni základní školy
Nešikovný žák
Nonverbální komunikace pro pedagogy
Nový pohled na žáky se SPU na základní a střední škole
Obrana proti manipulaci a agresi ve školním prostředí
Podpora tvořivosti žáků/studentů základních a středních škol
Problematika edukace žáka s Aspergerovým syndromem na základní a střední škole
Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra
Problémový žák na škole běžného typu
Řešení konfliktních situací v pedagogickém kolektivu
Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS
Signály specifických poruch učení
Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve škole.
Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ běžného typu
Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků
Trénink mozku pro aktivního uživatele
Trénink paměti a efektivní učení
Úspěšná integrace žáků s narušenou komunikační schopností
Využití asertivních technik u žáků s problémovým chováním
Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem na základní a střední škole
Žáci s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ
Žák s autismem na základní a střední škole
Žák s mentálním postižením ve škole běžného typu
Žák s problémovým chováním
Žák s problémovým chováním. Využití asertivních technik ve třídě.