Agentura Majestic :: Semináře

Agentura Majestic

Seznam námi poskytovaných seminářů a vzdělávacích programů

Pořádáme semináře z oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků i s tématikou zlepšení komunikačních schopností. Výuka Brailova písma, nonverbální komunikace a v neposlední řadě nové normy českého pravopisu.

Semináře jsou akreditované Ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy na základě § 25 a 27 zákona č.563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.Čj.:3124/2010-25

Pro informace k přihlášení klikněte zde.

Pro stažení přihlášky klikněte zde.

Agresivní a manipulativní rodiče
Asertivita pro učitele středních škol
Asertivita pro učitele základních škol a ZUŠ
Determinanty inkluzivního vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí
Dyspraxie u žáků základních a středních škol
Efektivní učení a podpora paměťových funkcí žáků mladšího a staršího školního věku
Eliminace poruch chování u žáků s ADHD
Inkluzivní vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
Intervenční přístupy k žákům se specifickými poruchami učení a chování
Jak být asertivním učitelem
Komunikace s žáky s problémovým chováním a s nespolupracujícími rodiči
Konfliktní situace ve škole
Kreativní techniky pro učitele
Metodická doporučení k výuce zrakově postižených
Možnosti reedukace specifických poruch učení na 1. stupni základní školy
Nešikovný žák
Neverbální komunikace v pedagogické praxi
Nový pohled na žáky se SPU na základní a střední škole
Obrana proti manipulaci a agresi ve školním prostředí
Podpora a přístupy ke vzdělávání žáků s mentálním postižením
Podpora tvořivosti žáků/studentů základních a středních škol
Podpora žáků s handicapem v základní a střední škole
Problematika edukace žáka s Aspergerovým syndromem na základní a střední škole
Problémový žák na škole běžného typu
Problémový žák na základní a střední škole. Využití asertivních technik
Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS
Signály specifických poruch učení
Specifické chování u žáků s autismem
Specifické poruchy učení a chování, první signály
Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků
Trénink mozku pro aktivního uživatele
Trénink paměti a efektivní učení
Úspěšná integrace žáků s narušenou komunikační schopností
Úspěšná paměť a efektivní učení žáků středních škol
Využití asertivních technik u žáků s problémovým chováním
Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem na základní a střední škole
Vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve školách běžného typu
Žák s ADHD syndromem na základní a střední škole
Žák s autismem na základní a střední škole
Žák s mentálním postižením ve škole běžného typu
Žák s problémovým chováním