Agentura Majestic :: Neverbální komunikace v pedagogické praxi

Agentura Majestic

Neverbální komunikace v pedagogické praxi

1600,- Kč / 8 hod.

Seminář seznámí pedagogy s využitím nonverbální komunikace v jejich každodenní práci. Znalost nonverbální komunikace usnadní výchovné a vzdělávací působení na žáky s výukovými obtížemi a na žáky s handicapem, kteří se vzdělávají ve školách běžného typu. Účastníci budou seznámeni i s alternativními komunikačními systémy a jejich využitím v praxi. Zvláštní pozornost bude věnována žákům s poruchou autistického spektra a žákům s ADHD, kteří mají obtíže s pochopením nonverbální komunikace.

Co vám seminář přinese?
  • Prohloubíte vlastní komunikační kompetence
  • Zlepšíte strategii jednání s problémovými rodiči a žáky
  • Obeznámíte se s komunikačními systémy
  • Snáze si poradíte s konfliktními situacemi
  • Obdržíte metodická doporučení
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro ty, kteří hledají efektivní cesty pro svůj další rozvoj. Pro ty, kteří chtějí zlepšit své vztahy na pracovišti a získat více informací ze sdělení druhých.

Cílová skupina:
  • psychologové
  • speciální pedagogové
  • asistenti pedagoga
  • učitelé VOŠ
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • učitelé 2.stupně ZŠ
  • učitelé 1.stupně ZŠ
  • učitelé SOŠ a SOU
  • učitelé gymnázií
  • učitelé speciálních škol
  • učitel - metodik prevence
Program
  • Druhy komunikace
  • Charakteristika nonverbální komunikace
  • Typy nonverbální komunikace - ukázky
  • Aplikace nonverbální komunikace
  • Alternativní komunikační systémy
  • Neverbální komunikace v praxi
  • Úskalí při používání u žáků s ADHD a PAS
  • Pozn. Účastníci semináře si prakticky vyzkoušejí prostředky nonverbální komunikace.

    Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP:1140/2021-5-5