Agentura Majestic :: Neverbální komunikace v pedagogické praxi

Agentura Majestic

Neverbální komunikace v pedagogické praxi

2300,- Kč / 8 hod.

Seminář seznámí pedagogy s využitím nonverbální komunikace v jejich každodenní práci. Znalost nonverbální komunikace usnadní výchovné a vzdělávací působení na žáky s výukovými obtížemi a na žáky s handicapem, kteří se vzdělávají ve školách běžného typu. Účastníci budou seznámeni i s alternativními komunikačními systémy a jejich využitím v praxi. Zvláštní pozornost bude věnována žákům s poruchou autistického spektra a žákům s ADHD, kteří mají obtíže s pochopením nonverbální komunikace.

Co vám seminář přinese?
 • Prohloubíte vlastní komunikační kompetence
 • Zlepšíte strategii jednání s problémovými rodiči a žáky
 • Obeznámíte se s komunikačními systémy
 • Snáze si poradíte s konfliktními situacemi
 • Obdržíte metodická doporučení
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro ty, kteří hledají efektivní cesty pro svůj další rozvoj. Pro ty, kteří chtějí zlepšit své vztahy na pracovišti a získat více informací ze sdělení druhých.

Cílová skupina:
 • psychologové
 • speciální pedagogové
 • asistenti pedagoga
 • učitelé VOŠ
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé speciálních škol
 • učitel - metodik prevence
Program
 • Druhy komunikace
 • Charakteristika nonverbální komunikace
 • Typy nonverbální komunikace - ukázky
 • Aplikace nonverbální komunikace
 • Alternativní komunikační systémy
 • Neverbální komunikace v praxi
 • Úskalí při používání u žáků s ADHD a PAS
 • Pozn. Účastníci semináře si prakticky vyzkoušejí prostředky nonverbální komunikace.

  Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP:1140/2021-5-5