Agentura Majestic :: Nonverbální komunikace pro pedagogy

Agentura Majestic

Nonverbální komunikace pro pedagogy

1050,- Kč / 4 hod.

Seminář seznámí pedagogy s využitím nonverbální komunikace v jejich každodenní práci. Znalost nonverbální komunikace usnadní výchovné a vzdělávací působení na žáky s výukovými obtížemi a na žáky s handicapem, kteří jsou integrovaní ve školách běžného typu. Účastníci budou seznámeni i s alternativními komunikačními systémy a jejich využitím v praxi.

Co vám seminář přinese?
 • Prohloubíte vlastní komunikační kompetence
 • Zlepšíte strategii jednání s problémovými rodiči a žáky
 • Obeznámíte se s komunikačními systémy
 • Snáze si poradíte s konfliktními situacemi
 • Obdržíte metodická doporučení
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro ty, kteří hledají efektivní cesty pro svůj další rozvoj. Pro ty, kteří chtějí zlepšit své vztahy na pracovišti a získat více informací ze sdělení druhých. Vhodný je především pro učitele základních a středních škol, pro výchovné poradce, ředitele škol a školských zařízení.

Program
 1. Druhy komunikace
 2. Charakteristika nonverbální komunikace
 3. Typy nonverbální komunikace
 4. Aplikace nonverbální komunikace
 5. Alternativní komunikační systémy
 6. Konkrétní využití nonverbální komunikace v praxi
Pozn. Účastníci semináře si prakticky vyzkoušejí prostředky nonverbální komunikace.

Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP:1225/2016-1-5