Agentura Majestic :: Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra

Agentura Majestic

Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra

1200,- Kč / 6 hod.

Každý rok se v České republice narodí okolo 200 dětí s autismem. To znamená, že v ČR žije 15–20 000 osob trpících touto poruchou.

Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům běžných základních a středních škol. Cílem našeho semináře je přiblížit problematiku dětí s poruchou autistického spektra s důrazem na možnosti jejich vzdělávání v podmínkách běžných škol. Účastníci budou seznámeni s autistickou triádou a jejími projevy v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti. Frekventanti získají doporučení pro tvorbu vzdělávacího programu a pro využití podpůrných opatření ve výuce. Dále budou informováni o zkušenostech z praxe, o vhodném materiálním vybavení a o vhodných studijních pramenech.

Co vám seminář přinese?
 • Seznámíte se s konkrétními projevy poruch autistického spektra
 • Seznámíte se s pedagogickou diagnostikou
 • Získáte zvýšené sebevědomí při práci s těmito žáky
 • Získáte přehled o možnostech vzdělávání těchto žáků
 • Snáze budete ve třídě řešit konfliktní situace
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro učitele 1. a 2. stupně základní školy, pro učitele SOŠ, SOU a gymnázií, pro metodiky prevence, výchovné poradce, pro speciální pedagogy, asistenty pedagoga, ředitele škol a školských zařízení.

Program
 1. Příčiny a projevy poruch autistického spektra
 2. Diagnostika autismu
 3. Přidružené poruchy
 4. Principy, podmínky a formy integrace
 5. Možnosti vzdělávání
 6. Rodina a dítě s autismem
Seminář je akreditovaný MŠMT č. jednací v akreditace v systému DVPP: 11527/2014-2-209