Agentura Majestic :: Problematika edukace žáka s Aspergerovým syndromem na základní a střední škole

Agentura Majestic

Problematika edukace žáka s Aspergerovým syndromem na základní a střední škole

2800,- Kč / 8 hod.

Seminář „Problematika edukace žáka s Aspergerovým syndromem na základní a střední škole“ je určen všem pedagogickým pracovníkům běžných základních a středních škol. Cílem našeho semináře je přiblížit problematiku žáků s Aspergerovým syndromem s důrazem na možnosti jejich vzdělávání. Zvláštní pozornost bude věnována osobnosti těchto žáků. Účastníci budou seznámeni s autistickou triádou a jejími projevy v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti u žáků s Aspergerovým syndromem. Frekventanti získají doporučení pro tvorbu vzdělávacího programu a pro využití podpůrných opatření ve výuce. Dále budou informováni o zkušenostech z praxe, o vhodném materiálním vybavení a o studijních pramenech. Na konkrétních případech z praxe se učitelé obeznámí s vhodnými přístupy k těmto žákům a získají informace o vhodných metodických postupech.

Co vám seminář přinese?
 • Seznámíte se s konkrétními projevy poruch autistického spektra
 • Obdržíte doporučení k vypracování IVP
 • Zvýšené sebevědomí při práci s těmito žáky
 • Získáte přehled o možnostech vzdělávání těchto žáků
 • Snáze budete ve třídě řešit konfliktní situace
Komu seminář doporučujeme?

Seminář se určen pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, pro učitele gymnázií, SOŠ a SOU, pro speciální pedagogy, výchovné poradce, asistenty pedagoga a pro ředitele škol a školských zařízení.

Program
 1. Příčiny a projevy poruch autistického spektra
 2. Charakteristika Aspergerova syndromu
 3. Diagnostika Aspergerova syndromu
 4. Přidružené poruchy
 5. Rodina a dítě s Aspergerovým syndromem
 6. Integrace dítěte s Aspergerovým syndromem
 7. Možnosti vzdělávání