Agentura Majestic :: Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ běžného typu

Agentura Majestic

Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ běžného typu

1050,- Kč / 5 hod.

Tento seminář vychází ze skutečných potřeb pedagogické praxe. V uplynulých letech se setkal s velkým ohlasem. Seminář zahrnuje jak teoretická východiska k uvedené problematice, tak i názorné příklady. Neopomíjí ani konkrétní zkušenost z praxe a metodická doporučení. Je vhodný pro všechny odborníky, kteří s těmito žáky přicházejí do styku. Seminář je akreditovaný MŠMT.

Co vám seminář přinese?

 • Seznámíte se s příčinami a s projevy ADHD
 • Změníte pohled na žáka s ADHD
 • Obeznámíte se s pedagogickou diagnostikou
 • Pochopíte, jaké jsou možnosti podpory těchto žáků
 • Snáze si poradíte s konfliktními situacemi
 • Obdržíte metodická doporučení k výuce
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro učitele 1. a 2. stupně základních škol, pro učitele středních škol, pro výchovné poradce a pro asistenty pedagoga.

Program
 1. Subtypy ADHD
 2. Etiologie vzniku
 3. Pedagogická diagnostika
 4. Péče o dítě s ADHD syndromem
 5. Terapie ADHD
 6. Edukace žáků s ADHD
 7. Vliv žáka s ADHD na klima třídy
Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP:1225/2016-1-5