Agentura Majestic :: Nový pohled na žáky se SPU na základní a střední škole

Agentura Majestic

Nový pohled na žáky se SPU na základní a střední škole

1200,- Kč / 6 hod.

Tento seminář vychází ze skutečných potřeb pedagogické praxe. V uplynulých letech se setkal s velkým ohlasem. Seminář zahrnuje jak teoretická východiska k uvedené problematice, tak i názorné příklady specifických poruch. Neopomíjí ani konkrétní zkušenost z praxe a metodická doporučení. Je vhodný pro všechny odborníky, kteří s těmito žáky přicházejí do styku.


Co vám seminář přinese?
 • Pochopíte jednotlivé druhy SPU
 • Seznámíte se s pedagogickou diagnostikou
 • Obdržíte metodická doporučení pro práci s těmito žáky
 • Podělíme se s Vámi o zkušenosti z praxe
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro učitele základních a středních škol, pro výchovné poradce a pro asistenty pedagoga.

Program
 1. Etilogie vzniku
 2. Pedagogická diagnostika
 3. Charakteristika jednotlivých druhů SPU
 4. Plán pedagogické podpory
 5. Podpůrná opatření; IVP, pedagogický asistent
 6. Metodická doporučení
 7. Východiska reedukace
 8. Diskuze
Seminář je akreditovaný MŠMT - č. j. akreditace : 1225/2016-1-5