Agentura Majestic :: Možnosti reedukace specifických poruch učení na 1. stupni základní školy

Agentura Majestic

Možnosti reedukace specifických poruch učení na 1. stupni základní školy

1050,- Kč / 6 hod.

Seminář zahrnuje metodické pokyny k práci se žáky se specifickou poruchou učení a s dílčím oslabením výkonu na škole běžného typu. Pedagogové získají přehled o možnostech diagnostiky těchto poruch, o speciálních pomůckách a o přípravě individuálního plánu. Hlavním cílem vzdělávacího programu je seznámení se s reedukačními technikami a s možnostmi jejich implementace do vzdělávacího procesu. Účastníci semináře získají dovednost začlenit do jednotlivých předmětů 1. stupně reedukační prvky u žáků s SPU v podmínkách školy běžného typu. Jeho nedílnou součástí jsou konkrétní příklady z pedagogické praxe..

Co vám seminář přinese?
 • Získáte přehled o možnostech diagnostiky SPU
 • Přestanete mít strach z tvorby individuálních plánů
 • Seznámíte se s reedukačními technikami
 • Seznámíte se se speciálními pomůckami
Komu seminář doporučujeme?

Seminář doporučujeme pro učitele 1. a 2. stupně základních škol, pro učitele SOŠ a SOU, pro výchovné poradce a asistenty pedagoga.

Program
 1. Etiologie vzniku SPU
 2. Klinický obraz
 3. Pedagogická diagnostika
 4. Péče o žáka s SPU
 5. Možnosti reedukace
 6. Metodická doporučení
 7. Diskuze
Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP:1225/2016-1-5