Agentura Majestic :: Trénink paměti pro úspěch v pracovním i soukromém životě

Agentura Majestic

Trénink paměti pro úspěch v pracovním i soukromém životě

3200,- Kč / 5 hod.

„Kde jsem nechala ty klíče?”
„Jaké bylo to číslo?”
„Co jsem to měl jenom koupit?”
„Já si snad nevzpomenu....”


Nepřipomíná Vám to něco?


„Skutečným uživatelem mozku se stává ten, kdo nesmyslné biflování nahrazuje smysluplnou paměťovou technikou.”

Pierce J. HowardNa semináři si vyzkoušíte nové techniky práce s myslí, naučíte se, jak posílit fungování paměti, jak zvýšit svoji smyslovou inteligenci a jak rozvíjet kreativitu.Významně ovlivníte myšlenkové procesy a budete schopni nalézat jiné možnosti řešení problémů. Prostřednictvím tréninků paměti zdokonalíte schopnost zapamatování si detailů i jejich snadné vybavení. Zdokonalíte schopnost uchopování nových informací. Seznámíte se s kreativními technikami, jejichž prostřednictvím si budete informace lépe pamatovat i následně vybavovat.

Co vám seminář přinese?
  • Lektorka Vás provede technikami učení, které si „na vlastní kůži” vyzkoušíte
  • Pochopíte zákonitosti fungování lidského mozku - pravá a levá hemisféra
  • Seznámíte se s možností využití psychomotorických cvičení v běžném i pracovním životě
  • Osvojíte si techniky dobré paměti pro lepší učení
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro ty, kteří hledají efektivní cesty pro svůj další rozvoj. Pro ty, kteří chtějí zlepšit své vztahy na pracovišti a získat více informací ze sdělení druhých. Manažerům, obchodníkům, vedoucím týmů, zaměstnancům, učitelům, sociálním pracovníkům, zdravotnickému personálu, studentům.

Program
  1. Techniky učení
  2. Paměť a její členění
  3. Fáze paměťového procesu
  4. Úspěšná paměť a kreativita
  5. Trénink paměti s konkrétními ukázkami
  6. Význam relaxace
Seminář je akreditovaný MŠMT
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů - preferujeme Individuální přístup.