Agentura Majestic :: MIND MAPPING - myšlenkové mapy

Agentura Majestic

MIND MAPPING - myšlenkové mapy

2700,- Kč / 5 hod.

Termín „myšlenková mapa” (též mentální mapa) pochází od kanadského psychologa Tonyho Buzana, který zkoumal možnosti výkonnosti mozku a fixaci vět a znaků.
Mentální mapování je velmi účinný způsob pro získávání informací a jejich rychlé vybavování. Jedná se o revoluční systém tvorby poznámek, který může pomoci v rozvoji řady oblastí života. Myšlenkové mapy umožňují najít a plně využít vlastní potenciál, často zcela skrytý. Pomáhají uspořádat si znalosti a vedou k uvědomění si toho, co o daném tématu víme a co nevíme. Tato metoda vychází z principu propojení pravé a levé hemisféry mozku a tím i výkonnějšího a hlavně efektivnějšího myšlení. S pomocí myšlenkových map bude sledování a propojování nápadů, plánování procesů nebo i zavedení pořádku ve vlastních myšlenkách doslova hračkou. Je ověřeno, že používáním myšlenkových map stoupá produktivita třikrát až pětkrát.


K čemu se dají myšlenkové mapy využít?
- organizování a rozvržení práce
- učení
- brainstorming
- efektivní plánování a řešení problémů
- při přípravě prezentace
- při hledání argumentů pro různé projekty
- při plánování akcí
- k rozvoji kreativity
- k možnosti sledovat vzájemné souvislosti
- k psaní slohové, seminární, vysokoškolské i jiné práce


Co Vám seminář přinese?
- osvojíte se schopnost dosáhnout plného soustředění a koncentrace na jedno téma
- zlepšíte si paměť
- vybavíte si informace v momentě, kdy je budete potřebovat
- naučíte se efektivně učit a pojmout větší množství informací najednou
- budete umět efektivně nakládat s informacemi
- naučíte se vizualizovat myšlenkové pohyby
- budete schopni vyhledat spojitosti mezi myšlenkami


Program:
Co znamenají myšlenkové mapy?
Původ myšlenkových map
Poznejte svůj mozek
Divergentní a laterální myšlení
Dokonalý vzorec úspěchu
Trénink mysli pro duševní úspěch
Vliv fyzické kondice na duševní výkony
Jak vytvořit myšlenkovou mapu
Zákony myšlenkových map
Využití mentálních map:
•Řízení schůze
•Příprava na přijímací pohovor
•Rozvoj kreativity
•Studium
•Učím se jazyk
•Plánování akcí
•Brainstorming
•Psaní odborné práce
•Chystání obchodní jednání
•Zápis přednášky
•Jak vyřešit důležitý problém
Praktická cvičení

Seminář je akreditovaný MŠMT.
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů - preferujeme Individuální přístup.