Agentura Majestic :: Kreativita a její rozvoj

Agentura Majestic

Kreativita a její rozvoj

2500,- Kč / 5 hod.

Aneb jak se učit, vymýšlet a vyrábět v 21. století
Lidé jsou od přírody kreativní, avšak neumí tento potenciál dostatečně využít. Kreativní myšlení je proces vytváření nových a užitečných nápadů v jakékoli oblasti. Tento seminář Vás naučí, jak se zapojit do procesu tvorby nového produktu, jak získat důvěru ve svou kreativitu a jak rozvíjet „kreativní gramotnost”. Tréninkový program je navržen tak, aby se účastníci naučili rozvíjet svůj potenciál tvořivosti a následně ho aplikovat v praxi.
Co vám seminář přinese?
  • Seznámíte se s kreativními technikami jako jsou brainstorming, brainwritting, analogie a jejich využití v kreativním procesu, synektika a laterální myšlení (způsob hledání řešení problému neobvyklou nebo částečně nelogickou cestou)
  • Naučíte se techniky kreativního myšlení pomocí praktických kreativních technik, jako jsou např. asociační řady, kreativní abeceda aj.
  • Zdokonalíte se v rozvoji kreativních kompetencí.
Komu seminář doporučujeme?

Účastníci našeho tréninku kreativity zahrnují jedince z širokého spektra profesí jako jsou: řízení, marketing, reklama/PR, informační technologie, právo, zdravotnictví, školství, architektura, finance, věda a výzkum , umění a mnoho dalších.

Program
  1. Definice a obsah tvořivého myšlení
  2. Rozvoj kreativních schopností
  3. Kreativní techniky v praxi
  4. Myšlenkové dovednosti – analytické, formální a kritické myšlení
  5. Expertní myšlení
  6. Podmínky rozvoje tvořivosti
  7. Test kreativních schopností
Seminář je akreditovaný MŠMT