Agentura Majestic :: Kreativita a její rozvoj.Použití mentálních map ve výuce

Agentura Majestic

Kreativita a její rozvoj.Použití mentálních map ve výuce

1050,- Kč / 4 hod.

Nástroje vizuální podpory zvyšují efektivitu procesu učení, jsou účinnou pomocí žákům se specifickými poruchami učení, s ADHD syndromem, s dílčím oslabením výkonu i žákům s autistickými rysy. Mentální mapování je moderní metoda, která pomáhá žákům v mnoha směrech. Jejím prostřednictvím žáci objevují nové tvůrčí cesty k řešení problémů, rozvíjejí tolik žádoucí schopnost komunikace.

Co vám seminář přinese?
 • Seznámíte se s nástroji vizuální podpory učení
 • Naučíte se rozvíjet kreativní schopnosti žáků
 • Poznáte, jak je jednoduché používat kreativní techniky v pedagogické praxi
 • Zdokonalíte své myšlenkové dovednosti
 • Otestujete své kreativní schopnosti
 • Poznáte nové hry pro tvořivé myšlení
Komu seminář doporučujeme?

Seminář doporučujeme pro učitele základních škol, ředitele škol a školských zařízení, pro vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pro asistenty pedagoga a speciální pedagogy.

Program
 1. Kreativní myšlení
 2. Nástroje vizuální podpory učení
 3. Co je mentální mapa
 4. Praktické využití mentálních map ve všech vyučovacích předmětech
 5. Praktické vytvoření mentální mapy každého účastníka
 6. Softwarová podpora
Seminář je akreditovaný MŠMT
1225/2016-1-5