Agentura Majestic :: Delegování - aneb jak efektivně převést práci na druhé

Agentura Majestic

Delegování - aneb jak efektivně převést práci na druhé

3200,- Kč / 5 hod.

Delegování představuje jednu z nejdůležitějších manažerských dovedností. Jedná se o sdílení či přenos povinností a s tím souvisejících pravomocí a odpovědností od nadřízeného na podřízeného zaměstnance. Správným delegováním zvýšíte efektivitu práce, úspěch zaměstnanců a tím i rozvoj celé firmy. Delegace není jen technikou řízení sloužící k uvolnění času manažera, jde o aplikování správných procesů, jak to udělat, aby výsledný efekt byl co největší.

Co vám seminář přinese?
 • Zlepšíte se ve správném a efektivním zadávání úkolů svým kolegům
 • Naučíte se rozpoznat situace, které můžete zcela bez obav delegovat svým podřízeným
 • Zjistíte, jakými způsoby jednat a co dělat s obtížnými podřízenými
 • Pochopíte, jak Vám i Vašemu týmu delegování prospěje, čímž dosáhnete větší efektivity
Komu seminář doporučujeme?

Seminář doporučujeme všem pracovníkům, kteří chtějí začít či více prohloubit své dovednosti v oblasti delegování úkolů svým podřízeným.

Program
 1. Delegování a jeho základní principy
 2. Delegace úkolů a zodpovědnosti
 3. Přínosy delegování pro manažera, pracovníky a organizaci
 4. Formy delegování
 5. Jak delegovat
 6. Výhody a problémy delegování
 7. Znaky špatného delegování
 8. Příčiny odporu vůči delegování
 9. Praktická cvičení
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů - preferujeme Individuální přístup.