Agentura Majestic :: Zásady působivého projevu

Agentura Majestic

Zásady působivého projevu

2400,- Kč / 4 hod.

Pravidla působivé řeči jsou známa již od antiky. Tehdejší myslitelé je sepsali do učebnic rétoriky a platí v zásadě i dnes. Jaké jsou zásady úspěšného projevu?

 • Sběr materiálu
 • Členění materiálu
 • Formulování
 • Učení a memorování
 • Zdařilý přednes

K úspěšnému řečníkovi patří praxe a zkušenost. Jen málokdo z nás se narodí jako brilantní rétorik, který dokáže strhnout své publikum. Většina z nás se musí této dovednosti učit, brát si příklad z vlastních chyb a snažit se neustále zlepšovat.

Co vám seminář přinese?
 • Seznámíte se s faktory, které ovlivňují váš řečnický úspěch
 • Zjistíte, co patří ke kvalitní přípravě vašeho projevu
 • Obdržíte rady, jak dobře text napsat a přednést
 • Naučíte se pracovat s trémou
 • Seznámíte se signály řeči těla a jejich využití v mluveném projevu
Komu seminář doporučujeme?

Manažerů, podnikatelům, vedoucím týmů, pedagogickým pracovníků, politikům a dalším jedincům, kterým záleží na působivém projevu a chtějí se v této oblasti zdokonalit.

Program
 1. Sběr materiálu
 2. Zásady strukturování textu a členění řeči
 3. Formulování řeči
 4. Přednes z listu a spatra
 5. Strach z mluvení a tréma
 6. Řeč těla