Agentura Majestic :: Trénink emocí a emoční inteligence

Agentura Majestic

Trénink emocí a emoční inteligence

3600,- Kč / 5 hod.

Prostřednictví tohoto semináře porozumíte tomu, co váš mozek dělá pod tlakem, jak to ovlivňuje vaše rozhodování a jaký máte vliv na ostatní. Předkládané informace se vyhýbají všem formám mysticismu, náboženství a utopismu.

Dozvíte se

 • o vlivu emocí na psychické funkce
 • jak se vyrovnat s obtížným životními situacemi a jak se cítit lépe ve chvílích, kdy takovým situacím čelíte
 • jak můžete zvládnout své city a ubránit se pocitům sklíčenosti
Komu seminář doporučujeme?

Manažerům, vedoucím, vedoucím týmů, administrativním pracovníkům a všem dalším jedincům, kteří chtějí poznat a usměrňovat své emoce a orientovat se v emocích druhých.

Co vám seminář přinese?
 • Naučíte se udržovat emocionální rovnováhu a zůstat pod kontrolou
 • Získáte tipy, které vám pomohou zachovat chladnou hlavu, když se chystáte vybuchnout
 • Seznámíte se s technikami, jak reagovat na výbuchy druhých
 • Zlepšení emoční inteligence
 • Zdokonalení prezentačních a vyjednávacích dovedností prostřednictvím emoční inteligence
 • Užití vhodné strategie v rozhovorech
Program
 1. Emoce – definice
 2. IQ versus emoční inteligence
 3. Emočně-sociální dovednosti
 4. Vliv emoce na myšlení a učení
 5. Emoční inteligence a emoční kreativita
 6. Jak zvládnout své emoce
 7. Osud svých emocí řídíte Vy sami
 8. Řešení emočních problémů
 9. Jak dosáhnout a udržet emoční změnu
 10. Boj s iracionálními postoji
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů - preferujeme Individuální přístup.