Agentura Majestic :: Verbální sdělení a příprava veřejného projevu

Agentura Majestic

Verbální sdělení a příprava veřejného projevu

2500,- Kč / 5 hod.

Cílem semináře je napomoci účastníkům v rozvíjení a zlepšování praktických znalostí a dovedností v oblasti lidské komunikace. Hlavní těžiště semináře spatřujeme v praktických radách, jak koncipovat veřejný projev. Ke kvalitnímu zapamatování obsahu semináře napomohou nejen příklady z praxe, ale i krátké testy a motivační úkoly. Nedílnou součástí semináře je komunikace mezi jednotlivci, včetně informativních a přijímacích pohovorů, a komunikace v rámci malých skupin. Nelze opomenout ani prezentaci teoretických základů výše uvedených dovedností.

Co vám seminář přinese?
 • Seznámíte se
  • s přípravou a plánováním projevu
  • se zásadami strukturování textu
  • s pěti způsoby členění řeči
  • s fázemi projevu
 • Naučíte se pravidla informativního a přesvědčovacího projevu
 • Seznámíte s typy informativního a přesvědčovacího projevu
 • Naučíte se používat logické a motivační výzvy jako prostředek k přesvědčování
Komu seminář doporučujeme?

Manažerů, podnikatelům, vedoucím týmů, pedagogickým pracovníků, politikům a dalším jedincům, kterým záleží na působivém projevu a chtějí se v této oblasti zdokonalit.

Program
 1. Charakter řeči
 2. Pravidla řeči
 3. Informativní projev a jeho typy
 4. Pravidla přesvědčovacího projevu
 5. Příprava a přednes veřejného projevu
 6. Zásady působivé řeči