Agentura Majestic :: Kreativní metody pro učitele

Agentura Majestic

Kreativní metody pro učitele

950,- Kč / 4 hod.

Kreativita usnadňuje zapamatování i následné vybavování učiva. Začleňování kreativních technik do výuky přispívá k zefektivnění výuky a k lepšímu udržení koncentrace žáků.

Co vám seminář přinese?
 • Naučíte se rozvíjet vlastní kreativní schopnosti
 • Poznáte, jak je jednoduché používat kreativní techniky v pedagogické praxi
 • Zdokonalíte své myšlenkové dovednosti
 • Otestujete své kreativní schopnosti
 • Poznáte nové hry pro tvořivé myšlení
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro učitele a vychovatele základních a speciálních škol.

Program
 1. Definice a obsah tvořivého myšlení
 2. Rozvoj kreativních schopností
 3. Kreativní techniky v praxi
 4. Proč tvořivé myšlení ve ŠVP
 5. Myšlenkové dovednosti – analytické, formální a kritické myšlení
 6. Expertní myšlení
 7. Hry pro tvořivé myšlení
 8. Podmínky rozvoje tvořivosti
 9. Test kreativních schopností
Seminář je akreditovaný MŠMT - č.j. akreditace v systému DVPP:3124/2010-25-4