Agentura Majestic :: Žák s problémovým chováním

Agentura Majestic

Žák s problémovým chováním

1200,- Kč / 5 hod.

V současné době se setkáváme s nárůstem žáků s poruchami chování. Většina učitelů si klade otázku: jak se mám k těmto žákům chovat? Odpověď není jednoduchá. Každý žák vyžaduje jiný přístup, proto je obtížné sepsat jednoznačný návod upotřebitelný pro všechny. Předložený seminář si klade za cíl seznámit účastníky s vhodnými výchovnými návrhy pro řešení nejčastějších výchovných problémů a konfliktních situací.

Co vám seminář přinese?
 • Seznámíte se s etiologií a klasifikací poruch chování
 • Obdržíte návod, jak řešit konfliktní situace
 • Zjistíte, jak se chovat k žákovi s poruchami chování
 • Podělíme se s Vámi o naše zkušenosti z praxe
 • Obdržíte návod, kde hledat pomoc
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro učitele základních a středních škol, pro učitele základních a středních uměleckých škol, pro výchovné poradce, speciální pedagogy, pro metodiky prevence, vychovatele školských zařízení, pro asistenty pedagoga a ředitele škol a školských zařízení.

Program
 1. Vymezení pojmů "problémové chování" a "poruchy chování"
 2. Etiologie vzniku poruch chování
 3. Klasifikace poruch chování
 4. Diagnostická kritéria
 5. Příčiny nekázně
 6. Postup při řešení výchovné situace
 7. Pochvala a trest
 8. Šikana a kyberšikana. První pomoc
 9. Řešení konfliktních situací
Seminář je akreditovaný MŠMT- č. j. v systému DVPP:11527/2014-2-209