Agentura Majestic :: Trénink paměti a efektivní učení

Agentura Majestic

Trénink paměti a efektivní učení

2800,- Kč / 8 hod.

Proces efektivního učení je fenomén, ke kterému se obracejí nejen kongnitivní psychologové, ale především učitelé, kteří intenzivně pátrají po nových metodách práce s žáky, kteří mají oslabené paměťové schopnosti. Z toho důvodu je seminář zaměřen na konkrétní využití moderních paměťových technik ve vyučovacím procesu.

Co vám seminář přinese?
 • Lektorka Vás provede technikami učení, které si „na vlastní kůži” vyzkoušíte
 • Pochopíte zákonitosti fungování lidského mozku - pravá a levá hemisféra
 • Seznámíte se s možností využití paměťových technik u žáků
 • Osvojíte si využití mnemotechnik (vhodné pro žáky s SPU a ADHD)
 • Naučíte se využívat paměťové techniky v pracovním i soukromém životě
 • Uděláte oslňující první dojem svými paměťovými schopnostmi
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen především pro pedagogické pracovníky všech typů škol.

Program
 1. Techniky učení
 2. Paměť a její členění
 3. Fáze paměťového procesu
 4. Úspěšná paměť a kreativita
 5. Trénink paměti s konkrétními ukázkami
 6. Význam relaxace