Agentura Majestic :: Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků

Agentura Majestic

Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků

2800,- Kč / 8 hod.

„Vyhoření je cenou, kterou mnozí lidé platí za své značné úspěchy.“ M. D. Rush

Cílem semináře je přiblížit problematiku vyhoření s důrazem na možnosti preventivních opatření a na strategie zvládání zátěžových situací. Seminář seznámí pedagogy s rizikovými faktory z hlediska osobnosti pedagoga, z hlediska oblasti pracovních podmínek, rodiny a sociokulturního prostředí. Účastníci se seznámí jak s teoretickými východisky syndromu vyhoření, tak i s praktickými opatřeními, která směřují k prevenci či první pomoci při jeho vzniku.

Co vám seminář přinese?

 • Osvojíte si praktická řešení – „první pomoc“ při vyhoření před zkolabováním
 • Poznáte možnosti prevence vzniku syndromu vyhoření
 • Naučíte se strategii zvládání zátěžových situací
 • Včas rozpoznáte psychické a fyzické příznaky syndromu vyhoření
 • Získáte přehled o možnostech intervence při vzniku syndromu vyhoření
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář je určen pro pedagogické pracovníky všech typů škol.

  Program

 • Faktory ovlivňující rozvoj syndromu vyhoření
 • Symptomy syndromu vyhoření
 • Vývojová stádia syndromu vyhoření
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Strategie zvládání zátěžových situací
 • Intervence při vzniku vyhoření