Agentura Majestic :: Asertivita aneb jak se nenechat využívat

Agentura Majestic

Asertivita aneb jak se nenechat využívat

2700,- Kč / 5 hod.

Klienti se seznámí s teorií asertivity, s asertivními právy a povinnostmi. Na konkrétních příkladech z praxe budou prezentovány možnosti obrany proti manipulativnímu a agresivnímu chování jedinců. Účastníci semináře si na konkrétních příkladech vyzkoušejí odmítnutí požadavku a další asertivní techniky prosazení vlastního názoru.

Co vám seminář přinese?

 • Naučíte se podstatou asertivního jednání
 • Zdokonalíte své vyjadřovací schopnosti
 • Naučíte se, jak rozlišovat chování manipulativní, agresivní, pasivní a asertivní
 • Poznáte možnosti obrany proti agresivitě a manipulaci
 • Otestujete si nácvik souhlasu s oprávněnou kritikou
 • Seznámíte se s asertivní technikou „obehrané gramofonové desky“ a použitím asertivního „ne“
 • Zvýšíte své sebevědomí
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář doporučujeme všem, kteří chtějí zvýšit efekty asertivního chování a chtějí zdokonalit mezilidskou komunikaci a osobní mezilidské vztahy.

  Program

 • Přínos asertivity
 • Asertivní práva a povinnosti
 • Typy chování - pasivní, manipulativní, agresivní a asertivní chování
 • Obrana proti agresivitě a manipulaci
 • Nácvik odmítnutí požadavku
 • Použití asertivního „NE“, technika „souhlasu s oprávněnou kritikou“ a technika „obehrané gramofonové desky“
 • Další asertivní techniky a jejich možnosti použití