Agentura Majestic :: Komunikace s žáky s problémovým chováním a s nespolupracujícími rodiči

Agentura Majestic

Komunikace s žáky s problémovým chováním a s nespolupracujícími rodiči

2300,- Kč / 8 hod.

Nedílnou součástí pedagogické profese je kvalitní znalost vhodných forem komunikace, která je zvláště potřebná při řešení výchovných problémů či konfliktních situací, a to jak s žáky, tak s jejich rodiči. Seminář poskytne návod na přípravu individuálních schůzek, prohloubí informovanost pedagogických pracovníků o úspěšné argumentaci, poskytne přehled a návod k využití vhodných asertivních technik pro individuální setkání s nespolupracujícími rodiči. Na konkrétních případech se účastníci seznámí s vhodnou komunikační strategií přístupu k žákům s výchovnými problémy. Dále získají návody na řešení problémových situací ve třídě a současně obdrží i přehled o současných odborných zdrojích.

Co vám seminář přinese?
 • Poznáte úskalí sociální komunikace
 • Získáte větší jistotu při komunikaci s problémovými rodiči
 • Vyvarujete se chyb, odhalíte přesilovou hru
 • Naučíte se úspěšně argumentovat
 • Seznámíte se s pravidly komunikace s žáky
 • Poznáte strategie řešení problémových situací ve třídě
 • Naučíte se techniku prosazování oprávněných požadavků, techniku aktivního naslouchání, vyjednávání a projednávání
 • Získáte vyšší sebevědomí
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro ty, kteří na pracovišti často řeší problémové situace s nespolupracujícími rodiči a žáky a dostávají se do konfliktních situací.

Cílová skupina:
 • psychologové
 • speciální pedagogové
 • výchovní poradci
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • učitel praktického vyučování
 • učitel - metodik prevence
 • ředitelé škol a školských zařízení
Program
 • Komunikační kanály a jejich využití
 • Stručná charakteristika osobnosti žáka s problémovým chováním
 • Úskalí sociální komunikace
 • Příprava na jednání. Pedagogická dokumentace. Příprava na individuální schůzku s nespolupracujícími rodiči.
 • Průběh schůzky. Komunikace ve stresu
 • Úspěšná argumentace. Pravidla komunikace ve třídě
 • Řešení problémových situací ve třídě. Možnosti využití asertivních technik
 • Konkrétní příklady z praxe
 • Seznámení s odbornými zdroji
 • Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP: 1140/2021-5-5