Agentura Majestic :: Jak zlepšit komunikaci s rodiči a žáky

Agentura Majestic

Jak zlepšit komunikaci s rodiči a žáky

1300,- Kč / 8 hod.

Nedílnou součástí pedagogické profese je kvalitní znalost vhodných forem komunikace, která je zvláště potřebná při řešení výchovných problémů či konfliktních situací, a to jak s žáky, tak s jejich rodiči. Seminář poskytne návod na přípravu individuálních schůzek, prohloubí informovanost pedagogických pracovníků o úspěšné argumentaci, poskytne přehled a návod k využití vhodných asertivních technik pro individuální setkání s nespolupracujícími rodiči. Na konkrétních případech se účastníci seznámí s vhodnou komunikační strategií přístupu k žákům s výchovnými problémy. Dále získají návody na řešení problémových situací ve třídě a současně obdrží i přehled o současných odborných zdrojích.

Co vám seminář přinese?

 • Poznáte úskalí sociální komunikace
 • Získáte větší jistotu při komunikaci s problémovými rodiči
 • Vyvarujete se chyb, odhalíte přesilovou hru
 • Naučíte se úspěšně argumentovat
 • Seznámíte se s pravidly komunikace s žáky
 • Poznáte strategie řešení problémových situací ve třídě
 • Naučíte se techniku prosazování oprávněných požadavků, techniku aktivního naslouchání, vyjednávání a projednávání
 • Získáte vyšší sebevědomí
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář je určen pro ty, kteří na pracovišti často řeší problémové situace s nespolupracujícími rodiči a žáky do konfliktních situací. Vhodný je především pro učitele všech typů škol, pro vychovatele školských zařízení, pro asistenty pedagoga, pro výchovné poradce, ředitele škol a školských zařízení.

  Program

 • Komunikační kanály a jejich využití
 • Postavení učitel – rodič v současné společnosti
 • Stručná charakteristika osobnosti žáka s problémovým chováním
 • Úskalí sociální komunikace
 • Příprava na jednání. Pedagogická dokumentace. Příprava na individuální schůzku s nespolupracujícími rodiči.
 • Průběh schůzky. Komunikace ve stresu
 • Úspěšná argumentace. Pravidla komunikace ve třídě
 • Řešení problémových situací ve třídě. Možnosti využití asertivních technik
 • Konkrétní příklady z praxe
 • Seznámení s odbornými zdroji
 • Seminář je akreditovaný MŠMT - č. jednací v akreditace v systému DVPP:31983/2018-2-853