Agentura Majestic :: Problémový žák na škole běžného typu

Agentura Majestic

Problémový žák na škole běžného typu

950,- Kč / 4 hod.

Každý učitel čas od času řeší, jak komunikovat s rodiči žáka, zvláště jedná-li se o problémové rodiče. Rovněž si klade otázku, co je příčinou prospěchového selhávání, nepřiměřeného chování, nerespektování základních sociálních norem, atd. Učitelé nejen hledají příčiny těchto problémů, ale především se zabývají otázkou, jak je řešit. Pro jiného učitele je problémem integrovaný žák se smyslovým (či jiným) handicapem a potřeboval by se o tomto problému dovědět více.

Co vám seminář přinese?
 • Posílí Vaše sebevědomí při práci s problémovými žáky
 • Obdržíte návod, jak zvládnout komunikaci s problémovými rodiči
 • Seznámíte se s nejčastějšími příčinami školního selhávání
 • Získáte metodická doporučení k výuce žáků s SPU, s ADHD, s poruchami autistického spektra, seznámíte s s projevy těchto poruch
Komu seminář doporučujeme?

Seminář doporučujeme učitelům 1. a 2. stupně ZŠ,ředitelům škol a školských zařízení,vychovatelům školských zařízení,výchovným poradcům, metodikům prevence, speciálním pedagogům a asistentům pedagoga..

Program
 1. Vymezení pojmu "problémový" žák
 2. Osobnost učitele
 3. Komunikace s problémovými rodiči
 4. Příčiny školního neprospěchu - SPU, ADHD, poruchy autistického spektra
 5. Žák porušující normy
 6. Základní charakteristika poruchového chování
 7. Možnosti řešení konfliktů
 8. Integrovaný žák s handicapem
Seminář je akreditovaný MŠMT - č. jednací v systému DVPP: 1225/2016-1-5