Agentura Majestic :: Žák s mentálním postižením ve škole běžného typu

Agentura Majestic

Žák s mentálním postižením ve škole běžného typu

1400,- Kč / 8 hod.

Hlavním cílem našeho semináře je odbourat obavy a předsudky některých pedagogických pracovníků z procesu integrace žáků s mentálním postižením do prostředí běžných škol. K tomuto cíli chceme dojít přiblížením osobnosti mentálně retardovaného jedince, vymezením pojmu mentální retardace, její klasifikací a charakteristikou. Účastníci se seznámí se systémem edukace jedinců s mentální retardací a s podmínkami školské integrace. Pozornost bude věnována i koncipování individuálního vzdělávacího plánu a součinnosti pedagoga a pedagogického asistenta. Dále budou účastníci seznámeni i s vhodnými pomůckami pro práci s výše uvedenými žáky.

Co vám seminář přinese?

 • Seznámíte se s osobností mentálně postiženého žáka
 • Obdržíte doporučení k vypracování IVP
 • Zvýšené sebevědomí při práci s těmito žáky
 • Získáte přehled o metodách vzdělávání těchto žáků
 • Budete se orientovat v možnostech profesní přípravy žáků s mentálním postižením
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář se určen pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, pro učitele gymnázií, SOŠ a SOU, pro speciální pedagogy, výchovné poradce, asistenty pedagoga a pro ředitele škol a školských zařízení.

  Program

 • Klasifikace a etiologie mentální retardace
 • Utváření osobnosti žáka s mentálním postižením
 • Psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardací
 • Integrace a její legislativní zabezpečení
 • Individuální integrace žáka s mentální retardací
 • Příprava individuálního plánu, zkušenosti z praxe
 • Poradenský systém
 • Systém edukace žáků s mentálním postižením v období povinné školní docházky
 • Profesní příprava mládeže s mentálním postižením
 • Metodická doporučení pro práci s žáky s mentální retardací
 • Seminář je akreditovaný MŠMT - č. jednací v akreditace v systému DVPP: 31983/2018-2-853