Agentura Majestic :: Nešikovný žák

Agentura Majestic

Nešikovný žák

950,- Kč / 4 hod.

Cílem semináře je seznámit účastníky s vhodnými formami práce s nešikovnými žáky na základních a středních školách. Za tímto účelem poskytne účastníkům jak teoretická východiska, tak i praktická metodická doporučení pro práci s žáky s dyspraxií. Zvláštní pozornost bude věnována kompenzačním a reedukačním přístupům a jejich vhodné aplikaci v prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu. Na konkrétních případech se účastníci seznámí s vhodnými technikami, které vedou ke zlepšení motorických dovednosti a pohybové koordinace. Zvláštní pozornost bude zaměřena na podpůrná opatření, tvorbu IVP a na součinnost pedagogického asistenta a učitele. Pedagogičtí pracovníci získají přehled o současných odborných zdrojích k tomuto tématu.

Co vám seminář přinese?

 • Seznámíte se s příčinami a s projevy dyspraxie
 • Změníte pohled na žáka s dyspraxií
 • Obeznámíte se s pedagogickou diagnostikou
 • Pochopíte, jaké jsou možnosti podpory těchto žáků
 • Snáze si poradíte s konfliktními situacemi
 • Obdržíte metodická doporučení k výuce
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář je určen pro učitele 1. a 2. stupně základních škol, pro učitele středních škol, pro výchovné poradce a pro asistenty pedagoga.

  Program

 • Charakteristika nešikovného žáka
 • Definice a pojetí dyspraxie
 • Výskyt, etiologie a diagnostika dyspraxie
 • Klinický obraz
 • Vztah dyspraxie k SPU, k PAS a k mentálnímu postižení
 • Sociální obtíže žáků s dyspraxií
 • Metodická doporučení
 • Možnosti reedukace a kompenzace dyspraxie.
 • Diskuze
 • Seminář je akreditovaný MŠMT - č. jednací v akreditace v systému DVPP: 1225/2016-1-5