Agentura Majestic :: Metodická doporučení k práci s žáky s narušenou komunikační schopností ností

Agentura Majestic

Metodická doporučení k práci s žáky s narušenou komunikační schopností ností

2800,- Kč / 8 hod.

Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům běžných základních a středních škol. Jeho cílem je přiblížit problematiku žáků s narušenou komunikační schopností s důrazem na možnosti jejich vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Seminář seznámí pedagogy nejen s vybranými druhy poruch, s nimiž se v rámci inkluzivního vzdělávání střetávají, ale i s možnostmi metodického vedení těchto žáků. Zvláštní pozornost je věnována především symptomatickým poruchám řeči. Dále budou účastníci seznámeni i s vhodnými pomůckami pro práci s výše uvedenými žáky. Součástí semináře je též nová legislativa (plán pedagogické podpory, IVP, pedagogický a osobní asistent).

Co vám seminář přinese?

 • Naučíte se adekvátně přistupovat k žákům s narušenou komunikační schopností
 • Seznámíte se s vybranými vadami řeči
 • Pochopíte, jaké jsou možnosti podpory těchto žáků
 • Snáze si poradíte s komunikačními bariérami
 • Obdržíte metodická doporučení
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář je určen pro učitele 1. a 2. stupně základních škol, pro učitele středních škol, pro výchovné poradce a pro asistenty pedagoga.

  Program

 • Druhy komunikace
 • Narušená komunikační schopnost
 • Vybrané poruchy komunikace, metodické přístupy
 • Symptomatické poruchy komunikace
 • Možnosti vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností,
 • Plán pedagogické podpory a IVP
 • Součinnost pedagogického asistenta a učitele
 • Diskuze