Agentura Majestic :: Metodická doporučení k výuce zrakově postižených

Agentura Majestic

Metodická doporučení k výuce zrakově postižených

1400,- Kč / 8 hod.

Cílem našeho semináře je přiblížit práci se zrakově postiženými žáky/studenty v podmínkách běžných škol a vytvořit tak širší pohled na možnosti edukace těchto jedinců. Pro efektivní výuku těchto žáků je vhodná znalost jejich psychologických zvláštností. Jsou prezentovány nejen v teoretické rovině, ale i prostřednictvím kazuistik a osobních zkušeností lektorky. Vzhledem k tomu, že pro školní práci je nepostradatelná práce s textem, budou účastníci semináře blíže seznámeni s metodikou výuky čtení a psaní zrakově postižených a se speciálními elektronickými i neelektronickými pomůckami. Současně získají přehled o možnostech rozvoje kompenzačních analyzátorů, především sluchového a hmatového vnímání. V neposlední řadě se seznámí s metodikou vytváření sebeobslužných dovedností, se zrakovou hygienou a s odbornými zdroji.

Co vám seminář přinese?

 • Seznámíte se s problematikou zrakového handicapu
 • Získáte větší jistotu při výuce zrakově postižených žáků
 • Poznáte psychologické zvláštnosti těchto žáků
 • Naučíte se, jak komunikovat se zrakově postiženými, seznámíte se s Braillovým písmem
 • Seznámíte se s metodickými doporučeními pro výuku jak všeobecně vzdělávacích předmětů, tak pro předměty výchovného charakteru.
 • Získáte větší sebedůvěru ve vyučovacím procesu
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář je určen především učitelům zrakově postižených žáků, kteří navštěvují základní či střední školu běžného typu. Je vhodný i pro vychovatele školských zařízení, pro asistenty pedagoga, pro výchovné poradce, ředitele škol a školských zařízení.

  Program

 • Vymezení pojmu „zrakově postižený“
 • Přehled nejčastějších očních vad v dětském, pubertálním a adolescentním období
 • Psychologické zvláštnosti zrakově postižených
 • Výuka čtení a psaní a) nevidomých, b) slabozrakých
 • Speciální pomůcky k výuce matematiky
 • Možnosti práce ve výtvarné výchově a v pracovním vyučování
 • Metodická doporučení k ostatním předmětům
 • Význam a realizace hmatové výchovy zrakově postižených
 • Možnosti individualizace výuky. Kazuistiky.
 • Multisenzoriální přístup ve výuce
 • Sebeobslužné dovednosti
 • Zraková hygiena
 • Diskuze
 • Seminář je akreditovaný MŠMT - č.j. v systému DVPP: 28645/2017-2-1031 :