Agentura Majestic :: Žáci s ADHD syndromem na základní a střední škole

Agentura Majestic

Žáci s ADHD syndromem na základní a střední škole

2800,- Kč / 8 hod.

Cílem semináře je seznámit pedagogickou veřejnost s psychologickými zvláštnostmi a s možnostmi vzdělávání těchto jedinců v podmínkách běžných škol. Účastníci semináře poznají nejen hlavní příčiny a projevy ADHD, ale obeznámí se i s možnostmi pedagogické diagnostiky i s adekvátní možnou podporou těchto jedinců. Pochopí, jaké jsou možnosti individuálního přístupu v podmínkách běžných škol, zvláště průběžné motivace v průběhu hodiny. Současně obdrží metodická doporučení pro vzdělávání, seznámí se s hlavními zásadami práce v hodině. Pozornost bude věnována součinnosti učitele a asistenta (pedagogického i osobního). Obdrží návod, jak si poradit s konfliktními situacemi a na konkrétních příkladech z praxe, kazuistikách a produktech žáků poznají, v čem spočívají možnosti jejich podpory.

Co vám seminář přinese?

 • Obdržíte metodická doporučení k výuce
 • Poznáte psychologické zvláštnosti žáka s ADHD syndromem
 • Změníte pohled na žáka s ADHD
 • Obeznámíte se s pedagogickou diagnostikou
 • Pochopíte, jaké jsou možnosti podpory těchto žáků
 • Snáze si poradíte s konfliktními situacemi
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky veškerých základních a středních škol. Kromě učitelů přináší nové poznatky vychovatelům, asistentům pedagoga, výchovným poradcům, metodikům prevence, speciálním pedagogům a psychologům, ředitelům škol a školských zařízení.

  Program

 • Definice ADHD syndromu a jeho subtypy
 • Symptomy ADHD, projevy ve školní praxi
 • Symptomy dle ovlivněných funkcí
 • Komorbidity
 • Etiologie vzniku
 • Psychologické zvláštnosti žáka s ADHD syndromem
 • Možnosti práce s žákem v podmínkách běžných škol
 • Styly učení žáků s ADHD
 • Metodická doporučení pro edukaci žáků s ADHD syndromem
 • Možnosti hodnocení
 • Vliv žáka s ADHD na klima třídy
 • Plán podpůrných opatření; IVP, zkušenosti z praxe
 • Diskuze