Agentura Majestic :: Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem na základní a střední škole

Agentura Majestic

Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem na základní a střední škole

2300,- Kč / 8 hod.

Cílem našeho semináře je přiblížit problematiku žáků s Aspergerovým syndromem s důrazem na možnosti jejich vzdělávání. Seminář seznámí pedagogy s možnostmi diagnostiky poruch Aspergerova syndromu a s využitím nonverbální komunikace v jejich každodenní práci. Znalost komunikačních technik usnadní výchovné a vzdělávací působení na žáky s výukovými obtížemi, kteří jsou integrovaní ve školách běžného typu. Účastníci budou seznámeni i s alternativními komunikačními systémy a jejich využitím v praxi. Na konkrétních případech z praxe a kazuistikách těchto jedinců se učitelé obeznámí s vhodnými přístupy k žákům/ studentům a získají informace o adekvátních metodických postupech při zvládání jejich nevhodného chování. Současně obdrží doporučení, jak pracovat se třídou, do níž jsou tito žáci/studenti integrováni.

Co vám seminář přinese?

 • Poznáte psychologické zvláštnosti žáka s Aspergerovým syndromem
 • Obdržíte metodická doporučení pro práci s těmito žáky
 • Seznámíte se s alternativními komunikačními systémy
 • Naučíte se, jak komunikovat s těmito žáky, jak eliminovat jejich nevhodné projevy
 • Obdržíte návod na zvládání hněvu a neadekvátních reakcí
 • Poučíte se ze zkušeností lektorky
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky veškerých základních a středních škol. Kromě učitelů přináší nové poznatky vychovatelům, asistentům pedagoga, výchovným poradcům, metodikům prevence, speciálním pedagogům a psychologům, ředitelům škol a školských zařízení.

  Program

 • Aspergerův syndrom jako kategorie poruch autistického spektra (PAS); kategorizace PAS
 • Osobnost žáka s Aspergerovým syndromem
 • Autistická triáda
 • Nespecifické variabilní rysy
 • Rodina žáka s Aspergerovým syndromem
 • Možnosti práce s žákem s Aspergerovým syndromem v podmínkách běžných základních a středních škol
 • Metodická doporučení
 • Zvládání hněvu a neadekvátních reakcí
 • Příprava individuálního plánu, zkušenosti z praxe
 • Spolupráce s asistentem pedagoga
 • Alternativní komunikační systémy
 • Terapeutické přístupy
 • Diskuze
 • Seminář je akreditovaný MŠMT č. jednací v akreditace v systému DVPP: 1140/2021-5-5