Agentura Majestic :: Podpora tvořivosti žáků základních a středních škol

Agentura Majestic

Podpora tvořivosti žáků základních a středních škol

2800,- Kč / 8 hod.

Po absolvování semináře budou učitelé schopni využít mentální mapování ve všech fázích vyučovací hodiny. Budou schopni tento princip naučit žáky tak, aby se vlastní vyučovací proces stal pro žáka/studenta efektivnějším a usnadnil mu lepší zapamatování nového učiva. Prostřednictvím mentálního mapování lze žákům optimálně přiblížit závislosti mezi jevy a podat logicky utříděné poznatky. Znalost mentálního mapování zefektivní práci učitele nejen ve třídě, ale i v přípravě na výuku, umožní mu kvalitnější přípravu prezentací a výrazně ovlivní osobnostní růst každého účastníka.

Co vám seminář přinese?

 • Seznámíte se s nástroji vizuální podpory učení
 • Naučíte se rozvíjet kreativní schopnosti žáků
 • Poznáte, jak je jednoduché používat kreativní techniky v pedagogické praxi
 • Zdokonalíte své myšlenkové dovednosti
 • Otestujete své kreativní schopnosti
 • Poznáte nové hry pro tvořivé myšlení
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář doporučujeme pro učitele základních a středních škol, ředitele škol a školských zařízení, pro vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pro asistenty pedagoga a speciální pedagogy.

  Program

 • Místo kreativity v RVP
 • Definice kreativity, základní charakteristiky
 • Definice a obsah tvořivého myšlení
 • Co je mentální mapa
 • Ukázky práce žáků/studentů
 • Nástroje vizuální podpory učení
 • Praktické využití mentálních map ve všech vyučovacích předmětech
 • Možnosti rozvíjení kreativity
 • Metodická doporučení pro využití mentálního mapování v jednotlivých částech vyučovací hodiny
 • Praktické vytvoření vlastní pojmové a myšlenkové mapy každého účastníka
 • Softwarová podpora
 • Studijní prameny
 • Diskuze