Agentura Majestic :: Žák s problémovým chováním. Využití asertivních technik ve třídě.

Agentura Majestic

Žák s problémovým chováním. Využití asertivních technik ve třídě.

1500,- Kč / 8 hod.

Poruchy chování či „jen“ problémové chování žáků se v porovnání s minulými lety vyskytuje ve školách stále častěji. Většina učitelů řeší otázky, jak s těmito žáky pracovat, jak řešit konfliktní situace ve třídě apod. Ideální jednoznačný postup zpracovat nelze, ale lze předložit návrh pro řešení typických výchovných problémů. Druhým cílem našeho semináře je seznámit pedagogické pracovníky s teorií asertivity, s asertivními právy a povinnostmi. Na konkrétních příkladech z pedagogické praxe budou prezentovány možnosti obrany proti manipulativnímu a agresivnímu chování žáků a rodičů. Účastníci semináře si na modelových příkladech vyzkoušejí odmítnutí požadavku a prosazení vlastního názoru.

Co vám seminář přinese?

 • Seznámíte se s etiologií a klasifikací poruch chování
 • Obdržíte návod, jak řešit konfliktní situace
 • Zjistíte, jak se chovat k žákovi s poruchami chování
 • Podělíme se s Vámi o naše zkušenosti z praxe
 • Obdržíte návod, kde hledat pomoc
 • Nebudete mít obavy z komunikace s problémovými jedinci
 • Naučíte se podstatou asertivního jednání
 • Naučíte se, jak rozlišovat chování manipulativní, agresivní, pasivní a asertivní
 • Poznáte možnosti obrany proti agresivitě a manipulaci
 • Otestujete si nácvik odmítnutí požadavku a cvičení na prosazení názoru
 • Seznámíte se s asertivní technikou „otevřených dveří“ a technika „souhlasu s oprávněnou kritikou“
 • Zvýšíte své sebevědomí
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář je určen pro učitele základních a středních škol, pro učitele základních a středních uměleckých škol, pro výchovné poradce, speciální pedagogy, pro metodiky prevence, vychovatele školských zařízení, pro asistenty pedagoga a ředitele škol a školských zařízení.

  Program

 • Osobnost „problémového žáka“
 • Žák s hyperkinetickým syndromem
 • Pedagogická diagnostika
 • Zdravotní handicap jako školní problém
 • Žák s problémovým a poruchovým chováním
 • Specifické poruchy chování – etiologie a klasifikace
 • Osobnost dítěte s poruchou chování
 • Agresivita a další projevy problémového a poruchového chování
 • Využití asertivity, nácvik asertivních technik
 • Žák s citovými problémy, specifické rysy osobnosti
 • Metodická doporučení pro školní práci
 • Kazuistiky
 • Zkušenosti z praxe
 • Seminář je akreditovaný MŠMT č. jednací v akreditace v systému DVPP: 7081/2018-3-203