Agentura Majestic :: Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve škole.

Agentura Majestic

Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve škole.

1300,- Kč / 8 hod.

Cílem semináře Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve škole je pomoci pedagogickým pracovníkům ve vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Účastníci semináře budou obeznámeni jak se současnými teoretickými poznatky, tak s metodickými doporučeními pro práci s těmito žáky. Tato doporučení budou podpořena osobními zkušenostmi lektorky a kazuistikami těchto žáků. Zároveň získají pedagogičtí pracovníci přehled o programech na podporu vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Velký důraz bude kladen i na možnosti spolupráce učitele a asistenta pedagoga.

Co vám seminář přinese

 • Zorientujete se v uvedené problematice
 • Pochopíte psychologické zvláštnosti sociálně znevýhodněných žáků
 • Získáte metodická doporučení pro práci se sociálně znevýhodněnými žáky
 • Seznámíte se s programy na podporu vzdělávání těchto žáků
 • Vyměníte si zkušenosti s ostatními účastníky semináře
 • Poznáte osobní zkušenosti lektorky s těmito žáky
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář je určen pro učitele základních a středních škol, pro učitele základních a středních uměleckých škol, pro výchovné poradce, speciální pedagogy, pro metodiky prevence, vychovatele školských zařízení, pro asistenty pedagoga a ředitele škol a školských zařízení.

  Program

 • Vliv prostředí na jedince
 • Národnostní menšiny
 • Vymezení a specifika sociální znevýhodnění
 • Zanedbávání a rizikové faktory zanedbávání
 • Příčiny sociálního znevýhodnění
 • Sociální exkluze
 • Principy společného vzdělávání
 • Žák ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
 • Metodická doporučení
 • Součinnost pedagoga a asistenta pedagoga
 • Kazuistiky, zkušenosti z praxe
 • Programy na podporu vzdělávání
 • Seminář je akreditovaný MŠMT č. jednací v akreditace v systému DVPP:7081/2018-3-203