Agentura Majestic :: Obrana proti manipulaci a agresi ve školním prostředí

Agentura Majestic

Obrana proti manipulaci a agresi ve školním prostředí

2800,- Kč / 8 hod.

Cílem semináře je seznámit účastníky s vhodnými formami komunikace při řešení nejčastějších výchovných problémů a konfliktních situací, a to jak s žáky, tak i jejich rodiči. Seminář poskytne návod na přípravu individuálních schůzek, prohloubí informovanost pedagogických pracovníků o úspěšné argumentaci, poskytne přehled a návod k využití vhodných asertivních technik pro individuální setkání s problémovými rodiči. Na konkrétních případech se účastníci seznámí s vhodnou komunikační strategií přístupu k žákům s problémovým chováním.

Co vám seminář přinese?

 • Naučíte se rozlišovat manipulativní, asertivní, pasivní a agresivní chování
 • Zdokonalíte své vyjadřovací schopnosti
 • Naučíte se, jak rozlišovat chování manipulativní, agresivní, pasivní a asertivní
 • Poznáte možnosti obrany proti agresivitě a manipulaci
 • Naučíte se podstatou asertivního jednání
 • Otestujete si nácvik odmítnutí požadavku a cvičení na prosazení názoru
 • Seznámíte se s asertivní technikou „otevřených dveří“ a technika „souhlasu s oprávněnou kritikou“
 • Zvýšíte své sebevědomí
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář je určen pro ty, kteří hledají efektivní cesty pro svůj další rozvoj. Pro ty, kteří chtějí zlepšit své vztahy na pracovišti a získat sympatie, důvěru nebo respekt. Vhodný je především pro učitele základních a středních škol, pro výchovné poradce, ředitele škol a školských zařízení.

  Program

 • Typy chování: manipulativní, pasivní, agresivní a asertivní,
 • Zdroje manipulativního a agresivního chování ve škole,
 • Obrana proti manipulaci,
 • Cvičení obrany proti manipulaci,
 • Doporučené přístupy pro jednání s agresivním žákem a agresivními rodiči,
 • Komunikace s problémovými jedinci,
 • Úspěšná argumentace,
 • Asertivita,
 • Využití asertivních technik – cvičení
 • Průběh individuální schůzky s manipulativním a agresivním žákem či rodičem