Agentura Majestic :: Využití asertivních technik u žáků s problémovým chováním

Agentura Majestic

Využití asertivních technik u žáků s problémovým chováním

1500,- Kč / 8 hod.

Cílem semináře je prohloubit informovanost pedagogických pracovníků o poruchách chování a o poruchách, v jejichž symptomatice se problematické chování vyskytuje. Účastníci se seznámí s vhodnou strategií přístupu k žákům s problémovým chováním. Na konkrétních pedagogických přístupech budou prezentovány metodické a didaktické postupy při výskytu negativních forem chování. Seminář poskytne návody na řešení problémových situací ve třídě. Pedagogičtí pracovníci získají přehled o formách komunikace s žáky. Zároveň obdrží doporučení, jak pracovat se třídou jako celkem, kterou žák s problémovým chováním navštěvuje. Zvláštní pozornost bude zaměřena na podpůrná opatření, na součinnost pedagogického asistenta a učitele a na spolupráci s rodiči. V závěrečné fázi semináře si účastníci vyzkoušejí využití asertivních technik při zvládání problémového chování žáků.

Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro učitele základních a středních škol, pro učitele základních a středních uměleckých škol, pro výchovné poradce, speciální pedagogy, pro metodiky prevence, vychovatele školských zařízení, pro asistenty pedagoga a ředitele škol a školských zařízení. Co vám seminář přinese?

 • Seznámíte se s etiologií a klasifikací poruch chování
 • Obdržíte návod, jak řešit konfliktní situace
 • Zjistíte, jak se chovat k žákovi s poruchami chování
 • Budete si jistější při aplikaci podpůrných opatření u žáků se specifickými poruchami chování
 • Podělíme se s Vámi o naše zkušenosti z praxe
 • Obdržíte návod, kde hledat pomoc
 • Budete klidnější při jednání s problémovými žáky
 • Program

 • Charakteristika problémového chování žáků na ZŠ a SŠ běžného typu
 • Rozdíl mezi poruchou chování a problémovým chováním
 • Specifické poruchy chování
 • Kázeňské problémy žáků ADHD syndromem, s vývojovými poruchami učení a s poruchou osobnosti.
 • Komunikace s problémovými žáky, metodická doporučení k práci se třídou, v níž je žák s problémovým chováním integrován. Vliv žáka s poruchou chování na klima třídy.
 • Metodická doporučení k řešení problémových situací
 • Spolupráce s rodiči a asistentem pedagoga, podpůrná opatření, IVP
 • Seznámení s asertivními technikami
 • Použití asertivních přístupů v modelových situacích
 • Seminář je akreditovaný MŠMT č. jednací v akreditace v systému DVPP:7081/2018-3-203