Agentura Majestic :: Integrovaný žák na základní a střední škole běžného typu

Agentura Majestic

Integrovaný žák na základní a střední škole běžného typu

1050,- Kč / 4 hod.

Cílem našeho semináře je seznámit pedagogické pracovníky s novými podmínkami inkluzivního vzdělávání z pohledu speciálně pedagogického. Pozornost bude věnována plánu pedagogické podpory, IVP, vymezení rolí osobního a pedagogického asistenta a v neposlední řadě i podpůrným opatřením. Nedílnou součástí semináře jsou metodická doporučení pro práci s integrovanými žáky s ADHD, SPU, poruchami autistického spektra a se smyslovým handicapem. Seminář není zaměřen na výklad legislativních norem, nýbrž na popis úskalí práce s integrovanými žáky v podmínkách běžných základních a středních škol. .

Co vám seminář přinese?

 • Seznámíte se s podmínkami inkluzivního vzdělávání
 • Pochopíte, co je základem kvalitní spolupráce učitele a pedagogického asistenta
 • Získáte metodická doporučení k práci s žáky s SPUCH, s poruchami autistického spektra,se smyslovým handicapem
 • Podělíme se s Vámi o naše zkušenosti z praxe
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro učitele základních a středních škol, pro metodiky prevence, pro asistenty pedagoga, výchovné poradce, speciální pedagogy, ředitele škol a školských zařízení.

Program
 1. Integrace x inkluze
 2. Plán podpůrných opatření a IVP
 3. Role učitele a osobního asistenta ve vyučovacím procesu
 4. Úskalí integrace u žáků s SPUCH, poruchami autistického spektra, se smyslovými vadami
 5. Postoje rodiny a dětí k integraci
 6. Jak předejít nesnázím
 7. Diskuze
Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. v systému DVPP: 1225/2016-1-5