Agentura Majestic :: Efektivní učení: strategie, úspěšná paměť a kreativní techniky

Agentura Majestic

Efektivní učení: strategie, úspěšná paměť a kreativní techniky

2800,- Kč / 8 hod.

Úspěšné vzdělávání jde ruku v ruce s paměťovými schopnostmi jedince. Tyto schopnosti jsou jedním ze základních předpokladů jak primárního, tak celoživotního učení. Prezentované metody a techniky jsou vhodné a snadno aplikovatelné na žáky všech věkových skupin. Úspěšně jsou použitelné také u žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Zároveň se pedagogičtí pracovníci seznámí se strategiemi učení. Po absolvování semináře budou učitelé schopni využít mentální mapování ve všech fázích vyučovací hodiny. Budou schopni tento princip naučit žáky tak, aby se vlastní vyučovací proces stal pro žáka efektivnějším a usnadnil mu lepší zapamatování nového učiva. Prostřednictvím mentálního mapování lze žákům optimálně přiblížit závislosti mezi jevy a podat logicky utříděné poznatky. Znalost mentálního mapování zefektivní práci učitele nejen ve třídě, ale i v přípravě na výuku, umožní mu kvalitnější přípravu prezentací a výrazně ovlivní osobnostní růst každého účastníka.

Co vám seminář přinese?

 • Seznámíte se s technikami efektivního učení
 • Poznáte strategie učení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Naučíte se druhy a fáze paměti
 • Zdokonalíte své paměťové schopnosti
 • Získáte přehled o nástrojích vizuální podpory učení
 • Obdržíte metodická doporučení pro využití mentálního mapování v hodinách
 • Zefektivníte individuální schůzky s rodiči
 • Zvýšíte své sebevědomí
 • Komu seminář doporučujeme?

  Seminář je určen pro ty, kteří hledají efektivní cesty pro svůj další rozvoj. Pro ty, kteří chtějí zlepšit paměťové schopnosti u sebe i u svých žáků, kteří jsou nakloněni kreativním cestám ve vzdělávání, kteří hledají pro své žáky vhodné strategie učení. Doporučujeme ho všem pedagogickým pracovníkům.

  Program

 • Vymezení pojmů učení, paměť, kreativita
 • Definice kreativity, základní charakteristiky
 • Techniky efektivního učení
 • Strategie učení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Druhy a fáze paměti
 • Konkrétní využití mnemotechnik
 • Trénink paměti
 • Nástroje vizuální podpory učení
 • Kreativní techniky
 • Metodická doporučení pro využití mentálního mapování
 • Diskuze