Agentura Majestic :: Konfliktní situace ve škole

Agentura Majestic

Konfliktní situace ve škole

2800,- Kč / 8 hod.

Hlavním vzdělávacím cílem je seznámit pedagogické pracovníky s možností řešení konfliktních situací ve školním kolektivu. Prostřednictvím semináře se naučí rozlišit faktory, které ovlivňují efektivitu konverzace, s jejími fázemi a vlastnostmi. Obdržíte rady, jak rozpoznat spouštěče konfliktu. Poznají negativní i pozitivní efekty konfliktu. V neposlední řadě se účastníci semináře seznámí s možnostmi řešení konfliktu další osobou. Dozvědí se, kdy je v konfliktních situacích lepší navrhnout kompromis a kdy je lepší ustoupit.

Co vám seminář přinese?
 • Budete si jistější v konverzaci, vyvarujete se chyb, odhalíte přesilovou hru
 • Poznáte úskalí sociální komunikace
 • Získáte větší jistotu při komunikaci s problémovými rodiči
 • Naučíte se rozpoznat spouštěče konfliktu
 • Seznámíte se s negativními i pozitivními efekty konfliktu
 • Poznáte strategie řešení konfliktů
 • Naučíte se relaxaci
 • Získáte vyšší sebevědomí
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro ty, kteří se na pracovišti často dostávají do konfliktních situací a usilují o jejich kvalitní řešení.

Cílová skupina:
 • učitel - metodik prevence
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • učitelé gymnázií
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • vychovatelé školských zařízení
 • psychologové
 • učitelé VOŠ
Program
 • Konverzace
 • Vedení rozhovoru s žáky
 • Komunikace s žáky se speciálními potřebami
 • Typologie konfliktu
 • Negativní a pozitivní efekty konfliktu
 • Spouštěče konfliktu
 • Možnosti řešení konfliktních situací ve třídním kolektivu
 • Využití asertivních dovedností
 • Umění relaxace
 • Zkušenosti z praxe