Agentura Majestic :: Podpora žáků s handicapem v základní a střední škole

Agentura Majestic

Podpora žáků s handicapem v základní a střední škole

2800,- Kč / 8 hod.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům informace o nejčastějších typech handicapů u žáků, kteří navštěvují školy běžného typu. Seznámí se s podpůrnými opatřeními a speciálními metodickými postupy, které se k výše uvedeným skupinám vztahují. Zvláštní pozornost bude věnována výuce čtení, psaní, matematice a speciálním didaktickým pomůckám. Zároveň účastníci semináře poznají specifickou roli předmětů výchovného charakteru, hlavně jejich kompenzační funkci. Neméně zanedbatelným cílem semináře je prohloubit informovanost o práci s kolektivem třídy, kterou žák navštěvuje.

Co vám seminář přinese?
 • Získáte přehled o nejčastějších očních a sluchových vadách
 • Poznáte psychologické zvláštnosti žáka s handicapem
 • Budete jistější při výuce těchto žáků
 • Seznámíte se se speciálními pomůckami
 • Obdržíte speciální metodická doporučení
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se podílejí na inkluzivním vzdělávání.

Cílová skupina:
 • psychologové
 • asistenti pedagoga
 • speciální pedagogové
 • vychovatelé školských zařízení
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé speciálních škol
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • učitel praktického vyučování
Program
 • Vymezení pojmu žák s handicapem
 • Přehled o nejčastějších očních a sluchových vad
 • DMO a epilepsie
 • Psychologické zvláštnosti handicapovaných žáků
 • Výuka čtení a psaní: a) slabozrakých, b) nevidomých, c) žáků s tělesným a sluchovým handicapem
 • Speciální pomůcky k výuce matematiky
 • Možnosti práce ve výtvarné výchově a v pracovním vyučování
 • Metodická doporučení k ostatním předmětům
 • Sebeobslužné dovednosti
 • Multisenzoriální přístup ve výuce
 • Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP: 1140/2021-5-5