Agentura Majestic :: Asertivita pro učitele středních škol

Agentura Majestic

Asertivita pro učitele středních škol

2800,- Kč / 8 hod.

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky s efektivním stylem chování (viz klíčové kompetence). Za tímto účelem budou obeznámeni s teorií asertivity, s asertivními právy a povinnostmi. Na ukázkách z pedagogické praxe budou prezentovány možnosti obrany proti manipulativnímu a agresivnímu chování žáků a rodičů. Účastníci semináře si na modelových příkladech vyzkoušejí odmítnutí požadavku a prosazení vlastního názoru. V průběhu semináře se seznámí i s dalšími asertivními technikami, jako jsou například technika otevřených dveří, technika negativního dotazování, technika souhlasu s oprávněnou kritikou aj. Nemalým přínosem bude i technika aktivního naslouchání a asertivní komunikace.

Co vám seminář přinese?
 • Naučíte se podstatu asertivního jednání
 • Zdokonalíte své vyjadřovací schopnosti
 • Naučíte se, jak rozlišovat chování manipulativní, agresivní, pasivní a asertivní
 • Poznáte možnosti obrany proti agresivitě a manipulaci
 • Otestujete si nácvik odmítnutí požadavku a cvičení na prosazení názoru
 • Seznámíte se s vybranými asertivními technikami
 • Zvýšíte své sebevědomí
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro ty, kteří hledají efektivní cesty pro svůj další rozvoj. Pro ty, kteří chtějí zlepšit své pedagogické dovednosti, vztahy na pracovišti a touží získat sympatie, důvěru nebo respekt.

Cílová skupina:
 • asistenti pedagoga
 • vychovatelé školských zařízení
Program
 • Vymezení pojmu asertivita
 • Asertivní práva a povinnosti
 • Typy chování a jejich charakteristika
 • Obrana proti agresivitě a manipulaci
 • Kontramanipulační výroky a techniky
 • Nácvik asertivních dovedností
 • Osobnost asertivního učitele
 • Diskuze