Agentura Majestic :: Asertivita pro učitele základních škol a ZUŠ

Agentura Majestic

Asertivita pro učitele základních škol a ZUŠ

2300,- Kč / 8 hod.

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky s efektivním stylem chování (viz klíčové kompetence). Za tímto účelem budou obeznámeni s teorií asertivity, s asertivními právy a povinnostmi. Na konkrétních příkladech z pedagogické praxe budou prezentovány možnosti obrany proti manipulativnímu a agresivnímu chování žáků a rodičů. Účastníci semináře si na modelových příkladech vyzkoušejí odmítnutí požadavku a prosazení vlastního názoru. V průběhu semináře se seznámí i s dalšími asertivními technikami, jako jsou například technika otevřených dveří, technika negativního dotazování, technika souhlasu s oprávněnou kritikou aj.

Co vám seminář přinese?
 • Naučíte se podstatu asertivního jednání
 • Zdokonalíte své vyjadřovací schopnosti
 • Naučíte se, jak rozlišovat chování manipulativní, agresivní, pasivní a asertivní
 • Poznáte možnosti obrany proti agresivitě a manipulaci
 • Otestujete si nácvik odmítnutí požadavku a cvičení na prosazení názoru
 • Seznámíte se s vybranými asertivními technikami
 • Zvýšíte své sebevědomí
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen především pro pracovníky všech základních škol.

Cílová skupina:
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • učitel - metodik prevence
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé speciálních škol
 • učitelé gymnázií
 • výchovní poradci
Program
 • Vymezení pojmu asertivita
 • Asertivní práva a povinnosti
 • Typy chování a jejich charakteristika
 • Obrana proti agresivitě a manipulaci
 • Kontramanipulační výroky a techniky
 • Nácvik asertivních dovedností
 • Osobnost asertivního učitele
 • Diskuze
 • Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP: 1140/2021-5-5