Agentura Majestic :: Determinanty inkluzivního vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí

Agentura Majestic

Determinanty inkluzivního vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí

2300,- Kč / 8 hod.

Cílem semináře je pomoci pedagogickým pracovníkům ve vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Účastníci semináře budou obeznámeni jak se současnými teoretickými poznatky, tak s metodickými doporučeními pro práci s těmito žáky. Tato doporučení budou podpořena osobními zkušenostmi lektorky a kazuistikami těchto žáků. Zároveň získají pedagogičtí pracovníci přehled o programech na podporu vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Velký důraz bude kladen i na možnosti spolupráce učitele a asistenta pedagoga.

Co vám seminář přinese?
 • Zorientujete se v uvedené problematice
 • Pochopíte psychologické zvláštnosti sociálně znevýhodněných žáků
 • Získáte metodická doporučení pro práci se sociálně znevýhodněnými žáky
 • Seznámíte se s programy na podporu vzdělávání těchto žáků
 • Vyměníte si zkušenosti s ostatními účastníky semináře
 • Poznáte osobní zkušenosti lektorky s těmito žáky
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky. Vzhledem k vysoké aktuálnosti jeho obsahu (žáci národnostních menšin, sociální zanedbávání apod.) doporučujeme ho jak učitelům, tak asistentům pedagoga.

Cílová skupina:
 • speciální pedagogové
 • psychologové
 • výchovní poradci
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • učitel praktického vyučování
 • učitel - metodik prevence
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • učitelé gymnázií
 • vychovatelé školských zařízení
 • asistenti pedagoga
Program
 • Vliv prostředí na jedince
 • Národnostní menšiny
 • Vymezení a specifika sociální znevýhodnění
 • Zanedbávání a rizikové faktory zanedbávání
 • Příčiny sociálního znevýhodnění
 • Sociální exkluze
 • Principy společného vzdělávání
 • Žák ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
 • Metodická doporučení
 • Kazuistiky, zkušenosti z praxe
 • Programy na podporu vzdělávání
 • Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP: 1140/2021-5-5