Agentura Majestic :: Dyspraxie u žáků základních a středních škol

Agentura Majestic

Dyspraxie u žáků základních a středních škol

2800,- Kč / 8 hod.

Cílem semináře je seznámit účastníky s vhodnými formami práce s žáky s dyspraxií na základních a středních školách. Za tímto účelem poskytne účastníkům jak teoretická východiska, tak i praktická metodická doporučení pro práci s těmito jedinci. Prohloubí informovanost pedagogických pracovníků o vývojových poruchách učení, poskytne návod k řešení sociálních obtíží žáků a doporučení na vhodnou komunikační strategii s těmito jedinci. Zvláštní pozornost bude věnována kompenzačním a reedukačním přístupům a jejich vhodné aplikaci v prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu. Seminář zohledňuje specifické potřeby klientů ze základních a ze středních škol.

Co vám seminář přinese?
 • Seznámíte se s příčinami a s projevy dyspraxie
 • Změníte pohled na žáka s dyspraxií
 • Obeznámíte se s pedagogickou diagnostikou
 • Pochopíte, jaké jsou možnosti podpory těchto žáků na základních a středních školách
 • Snáze si poradíte s konfliktními situacemi
 • Obdržíte metodická doporučení k výuce
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro všechny pedagogické pracovníky základních a středních škol.

Cílová skupina:
 • speciální pedagogové
 • asistenti pedagoga
 • výchovní poradci
 • vychovatelé školských zařízení
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • učitel praktického vyučování
Program
 • Charakteristika nešikovného žáka
 • Definice a pojetí dyspraxie
 • Výskyt, etiologie a diagnostika dyspraxie
 • Klinický obraz
 • Vztah dyspraxie k SPU, k PAS a k mentálnímu postižení
 • Sociální obtíže žáků s dyspraxií
 • Metodická doporučení
 • Možnosti reedukace a kompenzace dyspraxie
 • Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP: 1140/2021-5-5