Agentura Majestic :: Efektivní učení a podpora paměťových funkcí žáků mladšího a staršího školního věku

Agentura Majestic

Efektivní učení a podpora paměťových funkcí žáků mladšího a staršího školního věku

2800,- Kč / 8 hod.

Předložený seminář nabízí podporu pedagogickým pracovníkům všech základních a základních uměleckých škol. Obsahová náplň je uzpůsobena věkové kategorii žáků, kteří se na těchto školách vzdělávají. Prezentované metody a techniky na podporu paměťových funkcí jsou vhodné a snadno aplikovatelné i na žáky se specifickými poruchami učení a chování. Účastníci semináře se seznámí se strategií učení těchto žáků, rovněž se naučí u této věkové skupiny využívat mentální mapování. Prostřednictvím mentálního mapování lze žákům optimálně přiblížit závislosti mezi jevy a podat logicky utříděné poznatky. Klienti obdrží nejen metodická doporučení pro využití mentálního mapování v hodinách, ale náměty, jak vést žáky k efektivnímu pamatování slovíček, ke zvládnutí většího učebního celku, ke cvičení paměťových funkcí.

Co vám seminář přinese?
 • Lektorka Vás provede technikami učení, které si „na vlastní kůži” vyzkoušíte
 • Pochopíte zákonitosti fungování lidského mozku - pravá a levá hemisféra
 • Seznámíte se s možností využití paměťových technik u žáků
 • Osvojíte si využití mnemotechnik (vhodné pro žáky s SPU a ADHD)
 • Naučíte se využívat paměťové techniky v pracovním i soukromém životě
 • Uděláte oslňující první dojem svými paměťovými schopnostmi
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro všechny pedagogické pracovníky základních a středních škol.

Cílová skupina:
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
Program
 • Vymezení pojmů učení, paměť, vizuální podpora učení
 • Druhy a fáze paměti
 • Mnemotechnické techniky
 • Techniky učení
 • Trénink paměti
 • Podpora paměti za použití kreativních technik, nácvik myšlenkového mapování
 • Využití dalších nástrojů vizuální podpory učení
 • Softwarová podpora, zkušenosti z praxe
 • Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP: 1140/2021-5-5