Agentura Majestic :: Metodická podpora žáků s narušenou komunikační schopností

Agentura Majestic

Metodická podpora žáků s narušenou komunikační schopností

2800,- Kč / 8 hod.

Seminář Inkluzivní vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností je určen všem pedagogickým pracovníkům běžných základních a středních škol. Jeho cílem je přiblížit problematiku žáků s narušenou komunikační schopností s důrazem na možnosti jejich vzdělávání ve školách běžného vzdělávacího proudu. Seminář seznámí pedagogy nejen s vybranými druhy komunikačních poruch, s nimiž se v současné pedagogické praxi střetávají, ale i s možnostmi metodického vedení těchto žáků. Zvláštní pozornost je věnována především symptomatickým poruchám řeči. Dále budou účastníci seznámeni i s vhodnými pomůckami pro práci s výše uvedenými žáky.

Co vám seminář přinese?
 • Naučíte se adekvátně přistupovat k žákům s narušenou komunikační schopností
 • Seznámíte se s vybranými vadami řeči
 • Pochopíte, jaké jsou možnosti podpory těchto žáků
 • Snáze si poradíte s komunikačními bariérami
 • Obdržíte metodická doporučení
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům.

Cílová skupina:
 • speciální pedagogové
 • asistenti pedagoga
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • učitelé gymnázií
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé speciálních škol
 • učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Program
 • Druhy komunikace
 • Narušená komunikační schopnost
 • Vybrané poruchy komunikace, metodické přístupy
 • Symptomatické poruchy komunikace
 • Možnosti vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
 • Podpůrná opatření
 • Součinnost pedagogického asistenta a učitele
 • Zkušenosti z praxe
 • Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP: 1140/2021-5-5