Agentura Majestic :: Kreativní techniky pro učitele

Agentura Majestic

Kreativní techniky pro učitele

2800,- Kč / 8 hod.

Po absolvování semináře budou učitelé schopni ve větší míře využívat nástroje vizuální podpory učení, zvláště pak mentální mapování. Budou schopni naučit tento princip žáky tak, aby se vlastní vyučovací proces stal pro žáka přitažlivějším a usnadnil mu lepší zapamatování nového učiva. Znalost mentálního mapování zefektivní práci učitele nejen ve třídě, ale i v přípravě na výuku, umožní mu kvalitnější přípravu prezentací a výrazně ovlivní osobnostní růst každého účastníka. Prostřednictvím tohoto semináře se pedagogové zdokonalí v používání kreativních technik, jejichž prostřednictvím lze žákům optimálně přiblížit závislosti mezi jevy, podat logicky utříděné poznatky. Účastníci se seznámí se softwarovou podporou i s hrami pro rozvoj kreativity.

Co vám seminář přinese?
 • Naučíte se rozvíjet vlastní kreativní schopnosti
 • Poznáte, jak je jednoduché používat kreativní techniky v pedagogické praxi
 • Zdokonalíte své myšlenkové dovednosti
 • Otestujete své kreativní schopnosti
 • Poznáte nové hry pro tvořivé myšlení
 • Seznámíte se s nástroji vizuální podpory učení
 • Naučíte se pracovat s myšlenkovými mapami
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen pro učitele všech škol.

Cílová skupina:
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • pedagogové volného času
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • učitelé gymnázií
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé speciálních škol
 • vychovatelé školských zařízení
 • učitelé VOŠ
Program
 • Definice a obsah tvořivého myšlení
 • Rozvoj kreativních schopností
 • Podmínky rozvoje tvořivosti
 • Myšlenkové dovednosti – analytické, formální a kritické myšlení
 • Rozvoj fantazie žáků
 • Kreativní techniky v praxi
 • Náměty pro rozvoj tvořivého myšlení
 • Nástroje vizuální podpory učení
 • Myšlenkové mapování
 • Softwarová podpora
 • Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP: 1140/2021-5-5