Agentura Majestic :: Podpora a přístupy ke vzdělávání žáků s mentálním postižením

Agentura Majestic

Podpora a přístupy ke vzdělávání žáků s mentálním postižením

2800,- Kč / 8 hod.

Seminář „Podpora a přístupy ke vzdělávání žáků s mentálním postižením“ je určen všem pedagogickým pracovníkům běžných základních škol. Hlavním jeho cílem je odbourat obavy a předsudky některých pedagogických pracovníků z procesu inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postižením. K tomuto cíli chceme dojít přiblížením osobnosti mentálně retardovaného jedince. Klienti budou obeznámeni s kognitivními zvláštnostmi, na které je třeba brát zřetel. Pozornost bude věnována podpůrným opatřením, didaktickým pomůckám, spolupráci s rodiči a aplikaci speciálně pedagogických metod.

Co vám seminář přinese?
 • Seznámíte se s osobností mentálně postiženého žáka
 • Obdržíte doporučení k vypracování IVP
 • Zvýšené sebevědomí při práci s těmito žáky
 • Získáte přehled o metodách vzdělávání těchto žáků
 • Budete se orientovat v možnostech profesní přípravy žáků s mentálním postižením
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen především pro učitele základních a vybraných druhů středních škol a asistenty pedagoga.

Cílová skupina:
 • speciální pedagogové
 • asistenti pedagoga
 • vychovatelé školských zařízení
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé 2.stupně ZŠ
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • učitel praktického vyučování
 • učitelé speciálních škol
Program
 • Klasifikace a etiologie mentální retardace
 • Utváření osobnosti žáka s mentálním postižením
 • Psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardací
 • Individuální integrace žáka s mentální retardací
 • Podpůrná opatření, zkušenosti z praxe
 • Poradenský systém
 • Systém edukace žáků s mentálním postižením v období povinné školní docházky
 • Profesní příprava mládeže s mentálním postižením
 • Metodická doporučení pro práci s žáky s mentální retardací
 • Seminář je akreditovaný MŠMT- č.j. akreditace v systému DVPP: 1140/2021-5-5