Agentura Majestic :: Úspěšná paměť a efektivní učení žáků středních škol

Agentura Majestic

Úspěšná paměť a efektivní učení žáků středních škol

2800,- Kč / 8 hod.

Seminář nabízí podporu pedagogickým pracovníkům všech středních škol. Obsahová náplň je uzpůsobena věkové kategorii žáků, kteří se na těchto školách vzdělávají. Seminář seznámí klienty s technikami efektivního učení žáků i dospělých, s výhodami mozkového joggingu a s využitím mnemotechnik. Prezentované metody a techniky nejen výrazným podílem přispějí k usnadnění jejich poslání, ale jsou nenáročné a snadno v praxi aplikovatelné. Úspěšně jsou použitelné také u žáků se specifickými poruchami učení a chování. Klienti semináře získají mnoho podnětů pro práci s žáky středních škol na podporu jejich paměťových funkcí. Náměty pro zdokonalení paměťových schopností žáků lze aplikovat i pro osobní použití pedagogických pracovníků. Kromě nácviku použití mnemotechnických technik a myšlenkového mapování se klienti blíže seznámí s pojmovým mapováním a dalšími nástroji vizuální podpory učení. Zároveň obdrží náměty, jak vést žáky k efektivnímu pamatování slovíček, ke zvládnutí většího učebního celku, ke cvičení pravé a levé mozkové hemisféry.

Co vám seminář přinese?
 • Lektorka vás provede technikami učení, které si „na vlastní kůži” vyzkoušíte
 • Pochopíte zákonitosti fungování lidského mozku - pravá a levá hemisféra
 • Seznámíte se s možností využití paměťových technik u žáků
 • Osvojíte si využití mnemotechnik (vhodné pro žáky s SPU a ADHD)
 • Naučíte se využívat paměťové techniky v pracovním i soukromém životě
 • Uděláte oslňující první dojem svými paměťovými schopnostmi
Komu seminář doporučujeme?

Seminář je určen především pro pedagogické pracovníky středních škol

Cílová skupina:
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
Program
 • Vymezení pojmů učení, paměť, vizuální podpora učení
 • Druhy a fáze paměti
 • Mnemotechnické techniky
 • Techniky učení
 • Trénink paměti
 • Podpora paměti za použití kreativních technik, nácvik myšlenkového mapování
 • Využití dalších nástrojů vizuální podpory učení
 • Softwarová podpora
 • Zkušenosti z praxe